Arbeid en gezondheid: een delicaat evenwicht?

In dit cahier wordt het thema mens belicht vanuit twee invalshoeken, arbeid en gezondheid enerzijds en psychosociale aspecten anderzijds.
Editor(s):
Marc van Sprundel, Anne Van Regenmortel, Karen Muylaert
Reeks:
Cahiers Gevormd Welzijn
Volume:
4
boek | verschenen | 1e editie
mei 2016 | x + 196 blz.

Paperback
€ 29,40 € 42,-


ISBN 9789400007581


Wanneer u dit vakje aanvinkt, tekent u in op het reeksabonnement. Als u intekent op de reeks, wordt elke nieuwe titel uit de reeks u automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van min. 2 opeenvolgende uitgaven.

Inhoud

In dit cahier wordt het thema mens belicht vanuit twee invalshoeken, arbeid en gezondheid enerzijds en psychosociale aspecten anderzijds.

In een eerste deel bekijken Marc van Sprundel, Antoon De Schryver en Ramona Hambach de complexe relatie tussen arbeid en gezondheid. Hoe gezond of ongezond is werken nu eigenlijk? Welke uitdagingen zijn er voor de arbeidsgeneesheer, of zeggen we beter bedrijfsarts?
Sonia Loeman bespreekt in het tweede deel de mogelijkheden en de beperkingen om psychosociale belasting op het werk te voorkomen. Zij presenteert in dit stuk haar persoonlijke bevindingen, inzichten die gerijpt zijn vanuit de dagelijkse praktijk.
In een derde en laatste deel worden enkele welzijnstopics belicht vanuit de praktijk. Raf D’haen behandelt het thema burn-out, dat – jammer genoeg – voor steeds meer mensen een realiteit wordt. Zijn persoonlijke betrokkenheid bij het onderwerp resulteert in een kritische maar opbouwende bijdrage.
Daisy Van de Velde bespreekt het duurzame personeelsbeleid bij Carrefour in het kader van CAO nr. 104. Zij voerde een onderzoek uit naar de werkomstandigheden en de werkbaarheid van het werk.
Olivier Thiriar buigt zich over de problematiek van de privacy op het werk. Als filosoof pleit hij ervoor om sommige vraagstukken in de wereld van PBW te bekijken vanuit de ethiek.
Tot slot bespreken Erik Borgers, Tijl Vanden Eynde, Koen Vanthielen en Ludo Cambré een eerder klassiek onderwerp, legionella. Het werk resulteert echter in een praktische legionella-checklist die bruikbaar is voor een brede groep gebruikers en installaties.

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave (p. 0)

1. Inleiding (p. 0)

Marc van Sprundel

2. De complexe relatie tussen arbeid en gezondheid (p. 11)

Marc van Sprundel

3. Preventie van psycosociale risico's op het werk, ... tussen droom en werkelijkheid (p. 91)

4. Enkele welzijnstopics toegelicht vanuit de praktijk (p. 119)

Bijlage: checklist legionella (p. 190)

De auteurs (p. 195)

Over de reeks

Cahiers Gevormd Welzijn

De reeks ‘Gevormd welzijn’ is opgestart naar aanleiding van de 30-jarige viering (1979- 2009) van de opleiding Veiligheidskunde niveau 1 aan de Universiteit Antwerpen. Ze biedt een forum aan waardevolle eind- en projectwerken die in het raam van deze opleiding werden verdedigd. In elk Cahier worden tevens flankerende bijdragen opgenomen waarbij experten inzoomen op een belangrijk, al dan niet actualiteitsgebonden, thema. De Cahiers bieden alzo op een vlot toegankelijke wijze zowel praktijkgerichte als theoretisch goed onderbouwde informatie aan elkeen die beroepsmatig actief is in het domein van het welzijn op het werk. Een multidisciplinair redactiecomité – bestaande uit Peggy De Prins , Sara Hermans, Paul Olivier , Marc Van Sprundel en Anne Van Regenmortel – zorgt voor een goede selectie en staat garant voor de kwaliteit van deze reeks.

Indien u intekent op deze reeks, betaalt u permanent 15% minder! Elke nieuwe titel wordt u immers, bij verschijnen, automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee volgende uitgaven.

Meer over deze reeks

Ook interessant voor u: