Appartementsrecht II

Met de wet van 2 juni 2010 werd de appartementswet grondig aangepast. Naar aanleiding van het eerste lustrum beoogt dit boek een balans op te maken van de (toepassing van de) wet en wordt tegelijk ingegaan op enkele actuele knelpunten.
Editor(s):
Nicolas Carette, Vincent Sagaert
boek | verschenen | 1e editie
augustus 2015 | xiv + 226 blz.

Paperback
€ 97,-


ISBN 9789400006683

Inhoud

Met de wet van 2 juni 2010 werd de appartementswet grondig aangepast. Naar aanleiding van het eerste lustrum beoogt dit boek een balans op te maken van de (toepassing van de) wet en wordt tegelijk ingegaan op enkele actuele knelpunten. Achtereenvolgens komen de voornaamste aandachtspunten, toepassingen en knelpunten aan bod inzake akten van mede-eigendom, de vereniging van mede-eigenaars, de algemene vergadering, de raad van mede-eigendom en de commissaris van de rekeningen, de syndicus, evenals de procedures onder de appartementswet. De bijdragen zijn praktijkgericht, maar tegelijk wetenschappelijk onderbouwd.

Het boek vormt de schriftelijke neerslag van de gelijknamige studiedagen die in 2015 werden georganiseerd vanuit de Onderzoeksgroep Persoon & Vermogen, Universiteit Antwerpen, en het Instituut voor Goederenrecht, KU Leuven, in Antwerpen, Kortrijk en Leuven.

Het boek bevat de volgende bijdragen:
Toepassingsdomein, statuten en coördinatie in het appartementsrecht: een evaluatie vijf jaar na de hervorming, Vincent Sagaert
Vereniging van mede-eigenaars en deelverenigingen na de wet van 2010. Een eerste lustrum, Nicolas Carette en Marlies Lernout
De syndicus: bevoegdheden, verplichtingen en contractuele vrijheid, Annelies Wylleman
Algemene vergadering, raad van mede-eigendom, commissaris van de rekeningen en boekhoudkundige verplichtingen onder de appartementswet, Thomas Soete
Enkele procedurele aspecten inzake appartementsmede-eigendom, Beatrix Vanlerberghe en Frédéric Dupon
Knelpunten van de syndicuspraktijk na de wet van 2 juni 2010, Jan Jassogne
Vijf jaar nieuwe appartementswet. Enkele be-schouwingen vanuit het perspectief van de mede-eigenaars, Yeliz Karaca

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave (p. 0)

Toepassingsdomein, statuten en coördinatie in het appartementsrecht: een evaluatie vijf jaar na de hervorming (p. 1)

Vincent Sagaert

Vereniging van mede.eigenaars en deelverenigingen na de wet van 2010 - Een eerste lustrum (p. 35)

Nicolas Carette

De syndicus: bevoegdheden, verplichtingen en contractuele vrijheid (p. 91)

Annelies Wylleman

Algemene vergadering, raad van mede-eigendom, commissaris van de rekeningen en boekhoudkundige verplichtingen onder de appartementswet (p. 107)

Enkele procedurele aspecten inzake appartementsmede-eigendom (p. 139)

Beatrix Vanlerberghe, Frédéric Dupon

Knelpunten voor de syndicuspraktijk na de wet van 2 juni 2010 (p. 171)

Vijf jaar nieuwe appartementswet. Enkele beschouwingen vanuit het perspectief van de mede-eigenaars (p. 199)