Analytisch boekhouden en kostencalculatie (vijftiende editie)

In Analytisch boekhouden en kostencalculatie behandelen de auteurs uitgebreid de full costing-benadering, de techniek van Activity-Based Costing, direct costing en standaardkostencalculatie met verschillenanalyse.

Hét handboek voor studenten uit het economisch hoger onderwijs en voor lezers uit de praktijk die meer achtergrond willen bij de implementatie van een costing- of controllingmodule in een ERP-pakket.
Auteur(s):
Werner Bruggeman, Carine Patfoort, Erik De Lembre, Patricia Everaert, Sophie Hoozée
boek | verschenen | 15e editie
juli 2020 | xx + 540 blz.

Paperback
€ 73,50


ISBN 9789400011762


Speciale voorwaarden
- Studentenprijs € 55,-

Inhoud

Binnen het vakgebied boekhouden behandelt dit werk de problematiek van de analytische boekhouding en de kostencalculatie. Er wordt daarbij een volwaardige plaats toegekend aan de volledige uitwerking en integratie van Activity-Based Costing (ABC).

Het boek opent met een algemene afbakening van het terrein van de analytische boekhouding en de kostencalculatie en met een studie van de kostensoorten. Daarna worden achtereenvolgens de traditionele benadering van full costing en de techniek van Activity-Based Costing besproken. Vervolgens komt de boekhoudkundige verwerking van full costing aan bod. Ten slotte behandelen de auteurs direct costing en standaardkostencalculatie.
Door zijn opzet blijft Analytisch boekhouden en kostencalculatie het handboek bij uitstek voor verschillende richtingen in het economisch hoger onderwijs.

Inhoudsopgave

Deel 1. Inleiding

Hoofdstuk 1. Algemene afbakening van het werkterrein (p. 1)

Hoofdstuk 2. Basisbegrippen (p. 15)

Deel 2. Studie van de kostensoorten

Hoofdstuk 3. Studie van het materiaalverbruik (p. 29)

Hoofdstuk 4. Studie van de personeelskosten (p. 43)

Hoofdstuk 5. Duurzame productiemiddelen (p. 53)

Hoofdstuk 6. Rente als kostenfactor (p. 71)

Deel 3. Full costing volgens de traditionele benadering

Hoofdstuk 7. Extracomptabele kostencalculatie (p. 75)

Hoofdstuk 8. Verdeling van de indirecte kosten: traditionele methoden (p. 109)

Hoofdstuk 9. Autonome analytische boekhouding (p. 137)

Deel 4. Full costing uitgebreid naar verschillende industriële productieprocessen

Hoofdstuk 10. Extracomptabele kostencalculatie toegepast op industriële productieprocessen (p. 223)

Hoofdstuk 11. Autonome analystische boekhouding toegepast op industriële productieprocessen (p. 253)

Deel 5. Activity-based costing

Hoofdstuk 12. De techniek van activity-based costing (p. 287)

Hoofdstuk 13. ABC versus traditionele kostprijscalculatie toegepast via een case (p. 307)

Hoofdstuk 14. ABC geïntegreerd in de analytische boekhouding (p. 317)

Deel 6. Direct costing

Hoofdstuk 15. Direct costing: techniek en boekhoudige verwerking (p. 331)

Hoofdstuk 16. Het gebruik van variabele kosteninformatie bij beleidsbeslissingen (p. 357)

Hoofdstuk 17. De directekostencalculatie (p. 373)

Deel 7. Standaardkostencalculatie

Hoofdstuk 18. Standaardkostencalculatie (p. 379)

Deel 8. Oefeningen

Oefeningen bij deel 1. Algemene afbakening van het werkterrein (p. 427)

Oefeningen bij deel 2. Studie van de kostensoorten (p. 431)

Oefeningen bij deel 3. Full costing volgens de traditionele benadering (p. 441)

Oefeningen bij deel 4. Full costing uitgebreid naar verschillende industriële productieprocessen (p. 467)

Oefeningen bij deel 6. Direct costing (p. 515)

Oefeningen bij deel 7. Standaardkostencalculatie (p. 525)

Open access content

Hieronder vindt u deel van de inhoud van onze uitgaven ter beoordeling online raadpleegbaar.


Actualiseringen en aanvullend lesmateriaal

Actualiseringen

Er zijn geen actualiseringen beschikbaar voor dit boek

Lesmateriaal

Bij deze uitgave is bijkomend les- en oefenmateriaal voor docenten beschikbaar. Voor meer informatie over het gebruik van dit materiaal kunt u hier terecht of kunt u contact opnemen met hogeronderwijs@intersentia.be.


Bordboek
9.12 MB
Oplossingenboek
5.57 MB