Algemeen decreet bestuursrecht in Vlaanderen?

Administratieve vereenvoudiging en wetsmatiging zijn de afgelopen jaren een populair thema geworden. Op heel wat beleidsdomeinen wordt onderzocht of en hoe de regelgeving eenvoudiger, transparanter en minder omvangrijk kan worden gemaakt.
Dit boek is een eerste terreinverkenning voor deze aangelegenheid op het Vlaamse niveau.

Editor(s):
Jurgen De Staercke, J. Van Steelandt
boek | verschenen | 1e editie
mei 2004 | 140 blz.

Paperback
€ 40,-


ISBN 9789050953917

Inhoud

Administratieve vereenvoudiging en wetsmatiging zijn de afgelopen jaren een populair thema geworden. Op heel wat beleidsdomeinen wordt onderzocht of en hoe de regelgeving eenvoudiger, transparanter en minder omvangrijk kan worden gemaakt.
Toch ontbreken op federaal en deelstatelijk niveau nog altijd een zogenaamde “Algemene Wet bestuursrecht” en een “Algemeen Decreet Bestuursrecht”. Gelet op het versnipperd en pretoriaans karakter van het Belgisch administratief recht, zou (op het eerste gezicht) een bestuursrechtelijk codificatieproces nochtans het Koninginnestuk inzake administratieve vereenvoudiging en wetsmatiging kunnen worden.
Heel wat andere rechtstelsels hebben een dergelijke wet overigens wél, waarbij de Algemene Wet Bestuursrecht in Nederland ongetwijfeld een van de meest bekende is.
Dit boek is een eerste terreinverkenning voor deze aangelegenheid op het Vlaamse niveau.

Met bijdragen van: J. De Staercke, W. Pas, B.P.M. van Ravels, G.A. van der Veen, B. Hubeau, G. Cloots en J. Van Steelandt.

Hoofdstukken

De individuele hoofdstukken zijn (nog) niet beschikbaar.