Algemeen contractenrecht (gebonden editie)

Dit handboek behandelt in vier delen de kernvragen die in de levenscyclus van elk contract aan bod komen: Is het contract op geldige wijze ontstaan? Wat is de inhoud van het contract en hoe werkt het ten aanzien van partijen en derden? Wanneer is er sprake van een contractbreuk en wat is de impact van gewijzigde omstandigheden? Hoe kan een partij een contractbreuk van haar medecontractant sanctioneren en hoe kan ze een eind aan het contract stellen?
Lanceerprijs tot en met 31 maart 2021: 185 euro. Nadien 229 euro.

Het boek is inbegrepen in de webinar ‘Must-knows inzake het aankomende nieuwe verbintenissenrecht’ (28 mei 2021). Schrijf u hier in: https://intersentia.be/nl/webinar-must-knows-inzake-het-aankomende-nieuwe-verbintenissenrecht-inclusief-handboek-algemeen-contractenrecht.html.

Auteur(s):
Ignace Claeys, Thijs Tanghe
boek | verschenen | 1e editie
januari 2021 | xxxiv + 872 blz.

Hardback
€ 229,-


ISBN 9789400013117


Korting geldig tot 01 apr 2021

Inhoud

Het algemeen contractenrecht is het recht dat van toepassing is op elk contract voor zover bijzondere wetgeving er niet van afwijkt.
Dit handboek behandelt in vier delen de kernvragen die in de levenscyclus van elk contract aan bod komen.
1.Is het contract op geldige wijze ontstaan?
2.Wat is de inhoud van het contract en hoe werkt het ten aanzien van partijen en derden?
3.Wanneer is er sprake van een contractbreuk en wat is de impact van gewijzigde omstandigheden?
4.Hoe kan een partij een contractbreuk van haar medecontractant sanctioneren en hoe kan ze een eind aan het contract stellen?
De focus van het boek ligt op het huidige contractenrecht. Nu de stap naar een nieuw Burgerlijk Wetboek evenwel definitief is gezet, hebben de auteurs bij de behandeling van het huidige algemeen contractenrecht ook reeds rekening gehouden met de voorgestelde tekst tot hervorming van het verbintenissenrecht. Kortom, het is een handboek voor nu en straks.

Ignace Claeys doceert sinds 2002 verbintenissenrecht aan de faculteit Recht en Criminologie van de UGent. Hij is er ook voorzitter van het Centrum voor Verbintenissen- en Goederenrecht (CVGR). Sinds 2001 is hij tevens advocaat aan de balie te Brussel. Als partner bij het advocatenkantoor Eubelius begeleidt en adviseert hij sinds 2007 met zijn teamgenoten in Brussel cliënten in hun contractuele en buitencontractuele geschillen.
Thijs Tanghe is advocaat te Brussel en legt zich toe op het contracten- en aansprakelijkheidsrecht en op geschillenbeslechting. Daarnaast is hij postdoctoraal medewerker bij het Centrum voor Verbintenissen- en Goederenrecht van de UGent. In 2015 behaalde hij aan de UGent het diploma van doctor in de rechten met een proefschrift over de gedeeltelijke ontbinding en vernietiging van overeenkomsten.
Lanceerprijs tot en met 31 maart 2021: 185 euro. Nadien 229 euro.

Inhoud

Inleiding (p. 1)

DEEL 1. ONTSTAAN EN GELDIGHEID VAN CONTRACTEN

Hoofdstuk 1. Contractvrijheid (p. 39)

Hoofdstuk 2. Onderhandelingen (p. 55)

Hoofdstuk 3. Totstandkoming (p. 99)

Hoofdstuk 4. Geldigheid(sgebreken) (p. 147)

Hoofdstuk 5. Contracteren via vertegenwoordiging (p. 253)

DEEL 2. INHOUD EN WERKING VAN CONTRACTEN

Hoofdstuk 1. Ten aanzien van contractpartijen (p. 265)

Hoofdstuk 2. Ten aanzien van derden (p. 379)

DEEL 3. WANPRESTATIE EN GEWIJZIGDE OMSTANDIGHEDEN

Hoofdstuk 1. Toerekenbare niet-nakoming of wanprestatie (p. 429)

Hoofdstuk 2. Gewijzigde omstandigheden: overmacht en imprevisie (p. 457)

Hoofdstuk 3. Uitzonderlijk ook buitencontractuele aansprakelijkheid: samenloop (p. 481)

DEEL 4. SANCTIES EN BEËINDIGING VAN CONTRACTEN EN VERBINTENISSEN

Hoofdstuk 1. Nietigverklaring en restitutie (p. 495)

Hoofdstuk 2. Verval (‘caducité’) (p. 553)

Hoofdstuk 3. Sancties wegens wanprestatie (p. 573)

Hoofdstuk 4. Gevolgen van overmacht en imprevisie (p. 743)

Hoofdstuk 5. Andere gronden die een einde maken aan de overeenkomst of verbintenis (p. 761)

Bijlage: Wetsvoorstel Verbintenissen (p. 793)

Trefwoordenlijst (p. 837)