Algemeen bestuursrecht in hoofdlijnen

Dit boek behandelt het ‘algemeen bestuursrecht’. Dit betreft de algemene regels en beginselen die van toepassing zijn op de structuur, bevoegdheden en werking van de diverse ‘besturen’ en de controle daarop. Daarbij wordt abstractie gemaakt van de tak van het ‘bijzonder bestuursrecht’ (zoals het omgevingsrecht, het onteigeningsrecht, het overheidsopdrachtenrecht, het onderwijsrecht, het vreemdelingenrecht, …) waarbinnen hun optreden kadert.

Auteur(s):
Reiner Tijs
Reeks:
In hoofdlijnen
Volume:
boek | verschenen | 1e editie
september 2012 | xxxiv + 476 blz.

Paperback
€ 85,-


ISBN 9789400002548


Speciale voorwaarden
- Studentenprijs € 39,-

Inhoud

Dit boek behandelt het ‘algemeen bestuursrecht’. Dit betreft de algemene regels en beginselen die van toepassing zijn op de structuur, bevoegdheden en werking van de diverse ‘besturen’ en de controle daarop. Daarbij wordt abstractie gemaakt van de tak van het ‘bijzonder bestuursrecht’ (zoals het omgevingsrecht, het onteigeningsrecht, het overheidsopdrachtenrecht, het onderwijsrecht, het vreemdelingenrecht, …) waarbinnen hun optreden kadert. Voorbeelden uit het bijzonder bestuursrecht worden enkel gebruikt om het algemeen bestuursrecht tot leven te brengen.
Het eerste deel van dit boek besteedt onder de titel ‘wegwijs in het bestuursrecht’ aandacht aan de omschrijving, de indeling en het bijzonder karakter van het administratief recht en aan de diverse bronnen van het bestuursrecht.
Het tweede deel behandelt het ‘materieel algemeen bestuursrecht’. Daarin wordt geduid wat begrepen dient te worden onder ‘het bestuur’, welke de verschillende verschijnings- en organisatievormen van het bestuur zijn, welke de bevoegdheden van het bestuur zijn en hoe het bestuur werkt.
Het derde deel van dit boek behandelt het ‘formeel algemeen bestuursrecht’. Daarin wordt de rechtsbescherming van de burger tegen het overheidsoptreden besproken (preventieve rechtsbescherming, bestuurlijke beroepen, jurisdictionele beroepen).

Het boek is bedoeld voor al wie inzicht wenst te verwerven over het functioneren van het bestuursrecht in het algemeen zonder zich daarbij te verliezen in de eindeloze gedetailleerde en vaak bijzonder complexe regels van het bijzonder bestuursrecht. Dit boek is ook geschikt voor onderwijsdoeleinden. Om die reden is veelvuldig gebruikgemaakt van schema’s. Deze hebben tot doel grotere of complexere gehelen visueel voor te stellen of kernachtig samen te vatten.

Hoofdstukken

Inhoudstafel (p. 0)

Deel 1: WEGWIJS IN HET BESTUURSRECHT

Omschrijving, indeling en bijzonder karakter van het bestuursrecht (p. 3)

Bronnen van het bestuursrecht (p. 35)

Deel 2: MATERIEEL BESTUURSRECHT

Het bestuur, zijn structuur en zijn organisatie (p. 69)

Bevoegdheden van het bestuur (p. 151)

Handelingen van het bestuur (p. 163)

Wetten en beginselen van toepassing op de werking van het bestuur (p. 221)

Deel 3: FORMEEL BESTUURSRECHT

Preventieve rechtsbescherming (p. 323)

Principes van de bestuurlijke en jurisdictionele geschillen beslechting (p. 347)

Bestuurlijke geschillen beslechting (p. 357)

Jurisdictionele geschillen beslechting: algemeen (p. 365)

Jurisdictionele geschillenbeslechting bij de administratieve rechtscolleges (p. 385)

Jurisdictionele geschillen beslechting bij de Raad van State (p. 391)

Jurisdictionele geschillen beslechting bij de justitiële rechter (p. 419)

Uitleiding (p. 461)

Lijst met relevante websites (p. 467)

Trefwoordenregister (p. 471)

Over de reeks

In hoofdlijnen

De boeken in de reeks In hoofdlijnen geven een zo volledig mogelijk overzicht van uiteenlopende rechtstakken. In de boeken worden de basisbeginselen en – concepten van de behandelde rechtstak grondig geanalyseerd en toegelicht.
De reeks is zowel bestemd voor praktijkjuristen als studenten. De delen in de reeks vormen een onmisbaar referentiewerk én werkinstrument om de rechtstak te verkennen en te bestuderen.

Meer over deze reeks