Algemeen bestuursrecht. Grondslagen en beginselen

Wie kan zich nog oriënteren in het labyrint dat het Belgische bestuursrecht anno 2017 is geworden? Dit boek speurt opnieuw naar de grondslagen en leidende beginselen van het bestuursrecht.
Auteur(s):
Ingrid Opdebeek, Stéphanie De Somer
boek | verschenen | 1e editie
september 2017 | xxxvi + 732 blz.

Paperback
€ 169,-


ISBN 9789400008915


Speciale voorwaarden
- Studentenprijs € 48,-

Inhoud

Wie kan zich nog oriënteren in het labyrint dat het Belgische bestuursrecht anno 2017 is geworden? Het bestuursrecht wordt gekenmerkt door een amalgaam van ‘besturen’ in diverse gedaanten, door een explosie van steeds wijzigende regelgeving en door de oprichting van steeds meer bijzondere bestuurlijke rechtscolleges. Specialisatie viert hoogtij: steeds vaker leggen juristen zich toe op specifieke subrechtstakken van het bestuursrecht (het omgevingsrecht, het onderwijsrecht, het aanbestedingsrecht, het vreemdelingenrecht …). Het bestuursrecht kleurt ook steeds meer Europees, en minder Belgisch, door de opeenvolgende staatshervormingen.

Dit boek speurt naar de grondslagen en leidende beginselen van het bestuursrecht. Het vertrekt daarbij vanuit de gemeenschappelijke onderbouw (de wortels) van dit alles: de grondwettelijke waarden en de in België nog minder gekende principes van good governance. Daarnaast besteedt het boek veel aandacht aan de rechtspraak van de Raad van State en de algemene concepten, leerstukken en beginselen die men daarin terugvindt. Deze vormen immers de draad van Ariadne die een uitweg kan bieden uit het labyrint van het bestuursrecht.

Dit boek behandelt uitsluitend het algemeen bestuursrecht (de stam), niet het bijzonder bestuursrecht dat welig tiert (de uitwaaierende takken), maar toont via talrijke voorbeelden wel de wisselwerking aan tussen beide. Aldus beoogt dit werk theorievorming, zonder evenwel de praktijk uit het oog te verliezen.

Hoofdstukken

Inhoudstafel (p. 0)

Deel I. Bestuursrecht: Definitie, indeling, functies, kenmerken en bronnen

Hoofdstuk 1: Begrip bestuursrecht (p. 1)

Hoofdstuk 2: Indeling van het bestuursrecht in 'subrechtstakken' (p. 15)

Hoofdstuk 3: Functies van het bestuursrecht (p. 21)

Hoofdstuk 4: Kenmerken van het bestuursrecht (p. 25)

Hoofdstuk 5: Bronnen van het bestuursrecht (p. 45)

Deel II: Besluitvormingsinstrumentarium

Hoofstuk 1: Inleiding: publiek- versus privaatrechtelijke actiemiddelen van de overheid (p. 73)

Hoofstuk 2: Het eenzijdige spoor: de eenzijdige bestuurlijke rechtshandeling en de pseudowetgeving (p. 77)

Hoofdstuk 3: Bekendmaking en kennisgeving van eenzijdige bestuurlijke rechtshandelingen en van pseudowetgeving (p. 131)

Hoofdstuk 4: Het contractuele spoor: de overeenkomst met het bestuur (p. 139)

Hoofdstuk 5: Leer van de afsplitsbare rechtshandeling (p. 157)

Hoofdstuk 6: Kernwaarden, leidende beginselen en toekomstperspectieven (p. 161)

Deel III: Mensen en middelen

Hoofdstuk 1: Rechtsregime van het overheidspersoneel (p. 163)

Hoofdstuk 2: Rechtsregime van de goederen in hte bestuursrecht (p. 219)

Deel IV: Bestuursorganisatie en het begrip bestuur

Hoofdstuk 1: Bestuursorganisatie (p. 257)

Hoofdstuk 2: Het begrip bestuur (p. 299)

Hoofdstuk 3: kernwaarden, leidende beginselen en toekomstperspectieven (p. 323)

Deel V: Preventieve rechtsbescherming tegen het bestuur en algemene rechtsbeginselen

Hoofdstuk 1: Vooraf: het ontbreken van een algemene wet bestuursrecht (p. 327)

Hoofdstuk 2: Het wettigheids- of rechtmatigheidsbeginsel (p. 333)

Hoofdstuk 3: Beginselen van behoorlijk bestuur (p. 343)

Hoofdstuk 4: De wetten of beginselen van de openbare dienst (p. 405)

Hoofdstuk 5: Formele motivering van bestuurshandelingen (p. 417)

Hoofdstuk 6: Openbaarheid van bestuur(sdocumenten) (p. 441)

Hoofdstuk 7: Participatie en inspraak (p. 483)

Hoofdstuk 8: Taalgebruik in bestuurszaken (p. 489)

Hoofdstuk 9: Kernwaarden, leidende beginselen en toekomstperspectieven (p. 491)

Deel VI: Curatieve rechtsbescherming tegen het bestuur

Hoofdstuk 1: Inleiding (p. 495)

Hoofdstuk 2: Rechtsbescherming en accountability (p. 499)

Hoofdstuk 3: Interne klachtenbehandeling en ombudsdiensten (p. 503)

Hoofdstuk 4: Bestuurlijke beroepen (p. 509)

Hoofdstuk 5: Jurisdictionele beroepen (p. 521)

Hoofdstuk 6: Alternatieve conflictoplossing met de overheid (p. 661)

Hoofdstuk 7: Kernwaarden, leidende beginselen en toekomstperspectieven (p. 669)

Deel VII: Bestuurlijke handhaving

Hoofdstuk 1: Inleiding (p. 673)

Hoofdstuk 2: Bestuurlijke handhavingsinstrumentarium (p. 679)

Hoofdstuk 3: Bestuurlijke versus strafrechtelijke handhaving (p. 691)

Hoofdstuk 4: Actoren in het handhavingsrecht (p. 697)

Hoofdstuk 5: Bestaat er een rechtsplicht tot bestuurlijke handhaving? (p. 701)

Hoofdstuk 6: Rechtsbescherming tegen bestuurlijke handhaving (p. 705)

Hoofdstuk 7: Kernwaarden, leidende beginselen en toekomstperspectieven (p. 713)

Trefwoordenregister (p. 717)