Afpaling

Dit nieuwe boek van het Centrum voor Recht, Onteigening en Waardering (CROW) biedt een actueel beeld van de rechtsfiguur van de afpaling en geeft concrete antwoorden op de (rechts)problemen in deze materie.
Editor(s):
Robert Palmans, Dirk Scheers, Stijn Verbist
Reeks:
CROW
Volume:
10
boek | verschenen | 1e editie
augustus 2014 | xii + 214 blz.

Paperback
€ 85,-


ISBN 9789400004481

Inhoud

Wie op zoek ging naar de oplossing van een juridisch probleem in verband met afpaling, kwam tot op heden steeds het boek van Henri Van Bever in de APR-reeks uit 1975 tegen. Het lijkt alsof de tijd inzake afpaling al veertig jaar is blijven stilstaan. Niets is echter minder waar. Ook dit onderwerp is door de jaren heen sterk geëvolueerd en intussen zijn er nieuwe problemen opgedoken die dringend om een oplossing vragen.

Dit nieuwe boek van het Centrum voor Recht, Onteigening en Waardering (CROW) biedt een actueel beeld van de rechtsfiguur van de afpaling en geeft concrete antwoorden op de (rechts)problemen in deze materie. In dit werk wordt eveneens het onderscheid tussen eigendomsvordering en afpaling op een duidelijke wijze uitgeklaard. De multidisciplinaire aanpak van CROW maakt dat dit boek niet alleen op zuiver juridisch vlak, maar ook voor de technische aspecten van de grensbepaling bruikbare oplossingen aanreikt.

Met bijdragen van Jackie De Caluwé (Rijks- en gemeentegrenzen), Greet Deruyter (Driedimensionale afpaling), Ruud Jansen (Algemene beginselen van de afpaling), Robert Palmans (De afpaling: systematiek en aandachtspunten), Dirk Scheers (Procedurele aspecten inzake gerechtelijke afpaling) en Stijn Verbist (De afpaling van domeingoederen).

“”Met [dit boek] beschikt het zakenrecht thans opnieuw over een standaardwerk inzake afpaling.”
Tijdschrift voor Gemeenterecht, 2015, nr. 4, blz. 284.

Inhoudsopgave

Algemene beginselen van de afpaling (p. 1)

Robert Palmans, Ruud Jansen, Dirk Scheers, Stijn Verbist

De afpaling: systematiek en aandachtspunten (p. 51)

Robert Palmans, Dirk Scheers, Stijn Verbist

Procedurele aspecten inzake gerechtelijke afpaling (p. 103)

Robert Palmans, Dirk Scheers, Stijn Verbist

De afpaling van domeingoederen (p. 121)

Robert Palmans, Stijn Verbist, Dirk Scheers

Rijks- en gemeentegrenzen (p. 133)

Robert Palmans, Dirk Scheers, Stijn Verbist

Driedimensionale afpaling (p. 159)

Robert Palmans, Dirk Scheers, Stijn Verbist

Over de reeks

CROW

Het "Centrum voor Recht, Onteigening en Waardering" of kortweg CROW is een vereniging zonder winstoogmerk. CROW is een vereniging die onteigeningsgegevens en alles wat hiermee samenhangt bestudeert vanuit een wetenschappelijke, multidisciplinaire en grensoverschrijdende invalshoek.
Dit bereiken zij o.a. door het verspreiden van publicaties, het organiseren van studiedagen en door het verlenen van advies.

Meer over deze reeks