Administratieve Organisatie toegepast

‘Administratieve Organisatie(AO) toegepast' is een breed opgevat verzamelwerk dat aandacht besteedt aan de interne organisatie van bedrijven en instellingen. Met tal van praktische voorbeelden.
Auteur(s):
Carine Patfoort
Reeks:
Toegepast
Volume:
boek | verschenen | 1e editie
augustus 2011 | xvi + 384 blz.

Paperback
€ 49,-


ISBN 9789400002180


Speciale voorwaarden
- Studentenprijs € 35,-

Inhoud

‘Administratieve Organisatie(AO) toegepast ‘ is een breed opgevat verzamelwerk dat aandacht besteedt aan de interne organisatie van bedrijven en instellingen. De administratieve organisatie, wellicht de belangrijkste kritieke succesfactor van een degelijk beleid, is er in eerste instantie op gericht een optimale manier van besturen en werken te bereiken. Deze publicatie werpt een blik op het geheel van processen dat daarvoor nodig is.

In dit boek wordt de nadruk gelegd op het ruime kader van administratieve organisatie, aangehaald uit diverse historische en hedendaagse bronnen van theorieën en baanbrekend werk, aangevuld met praktische voorbeelden en gebundeld tot een overzichtelijk studiegeheel.

Dit boek is bedoeld voor iedereen die met het vakgebied AO in aanraking komt. Voor de studenten uit diverse richtingen vormt deze leidraad een wegwijzer in de waaier aan informatiesystemen, technieken, hulp- en werkmiddelen die daarvan deel uitmaken. Dit kan de aanzet zijn tot een efficiënte toepassing op het toekomstige arbeidsterrein.

Carine Patfoort is Master in de Economische Wetenschappen. Zij is docente Bedrijfs- en Officemanagement aan de Arteveldehogeschool te Gent.

Inhoudsopgave

Inhoudstafel (p. 0)

HOOFDSTUK 1. ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE EN INFORMATIE (p. 1)

HOOFDSTUK 2. VASTLEGGING VAN ADMINISTRATIEVE PROCESSEN (p. 61)

HOOFDSTUK 3. ANALYSE VAN ADMINISTRATIEVE PROCESSEN (p. 223)

HOOFDSTUK 4. HERONTWERPEN VAN ADMINISTRATIEVE PROCESSEN/RE-ENGINEERING (p. 239)

HOOFDSTUK 5. PROJECTSTRUCTUUR (p. 291)

HOOFDSTUK 6. ISO-CERTIFICATIE EN BEHEER VAN DE ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE (p. 311)

Over de reeks

Toegepast

Praktijkgerichte studieboeken
Uiteenlopende vakgebieden
Met oefeningen en praktijkvoorbeelden

Meer over deze reeks

Ook interessant voor u: