Actuele problemen van het arbeidsrecht 8

Deze uitgave geeft een overzicht van de recente ontwikkelingen op het vlak van het beëindigingsrecht van de arbeidsovereenkomst. Een lijvig werk met een hoge gebruikswaarde!
Editor(s):
Marc Rigaux, Wilfried Rauws
boek | verschenen | 1e editie
september 2010 | xxv + 857 blz.

Paperback
€ 160,-


ISBN 9789400000964

Inhoud

Actuele problemen van het arbeidsrecht 8 bevat de geschreven referaten van de gelijknamige lessencyclus, die dit keer geheel gewijd was aan het ontslagrecht. Het meer dan 800 pagina’s tellende werk ambieert een overzicht te brengen van de recente ontwikkelingen op het vlak van het beëindigingsrecht van de arbeidsovereenkomst. De onbetwiste kwaliteit van de bijdragen en het cruciale karakter van de aangesneden thematiek staan allicht borg voor een hoge gebruikswaarde van het boek. De referaten brengen een rijk gevarieerd beeld van de complexiteit van het ontslagrecht. Ze onderstrepen andermaal het wezenlijke karakter van de beëindigingsregels voor de arbeidsrechtelijke bescherming van de werknemers. De bijdragen getuigen echter ook vooral van de alom aanwezige rechtshomogene benadering van het arbeidsovereenkomstenrecht. De grondrechten, de discriminatietoets en het Europese communautaire recht zijn immers niet meer weg te denken uit een eigentijdse analyse van het ontslagrecht.
Dit boek bevat bijdragen van J. Buelens, H. Buyssens, T. Claeys, D. Cuypers, A. De Becker, L. Eliaerts, J. Herman, B. Lietaert, J. Peeters, V. Pertry, W. Rauws, M. Rigaux, K. Salomez, K. Van den Langenbergh, I. Van Puyvelde, A. Van Regenmortel en I. Verhelst.

‘De bijdragen in dit boek zijn praktisch van aard, bijzonder goed gedocumenteerd en van goed tot zelfs uitstekende kwaliteit. Rechtspractici doen er goed aan zich tijdig te bevoorraden’.
Wim Vandeputte in RW jrg. 74 nr. 33 16 april 2011

Inhoud

De opzegtermijn voor bedienden: recente knelpunten (p. 0)

Het gemeen ontslagrecht (p. 1)

De opzegging in het Belgische arbeidsovereenkomstenrecht (p. 75)

Het ontslag van arbeidscontractanten in de publieke sector (p. 145)

MODALITEITEN VAN ONTSLAG (p. 179)

Actualia willekeurig ontslag en misbruik van ontslagrecht (p. 229)

De vermoedelijke wil tot verbreken (p. 295)

Dood van de werkgever (p. 359)

Specifieke beëindigingsmodaliteiten: definitieve arbeidsongeschiktheid (p. 367)

Postcontractuele verbintenissen in het arbeidsrecht: over wettelijke enconventionele verplichtingen die de arbeidsovereenkomst ‘overleven’ (p. 421)

Ontslagbescherming en schorsing van de arbeidsovereenkomst (p. 483)

Ontslagbescherming en vertegenwoordiging van werknemers (p. 571)

Collectief bedongen werkzekerheid: een vrije reflectie over de grenzen van de subsidiariteit (p. 695)

Nieuw discriminatierecht en ontslagbescherming, met aandacht voor de kwestie arbeiders–bedienden, motivering en willekeurig ontslag, en medische overmacht (p. 735)

De individuele werknemer en het collectief ontslag (p. 797)

Ook interessant voor u: