Actuele problemen van financieel, vennootschaps- en fiscaal recht

Zowel advocaten, bedrijfsjuristen als academici hebben een bijdrage geleverd aan deze bundel. De gekozen onderwerpen kaderen strikt genomen in verschillende rechtstakken: het financieel recht, het vennootschapsrecht, het mededingingsrecht en het fiscaal recht. Toch kunnen de onderwerpen gegroepeerd worden onder de noemer financieel recht in ruime zin.
Editor(s):
Koen Reniers, Nico Goossens, Jan Peeters
boek | verschenen | 1e editie
april 2017 | xx + 340 blz.

Hardback
€ 80,50 € 115,-


ISBN 9789400008441

Inhoud

Gedurende 30 jaar kwam de Werkgroep Financieel Recht, onder de deskundige en bezielende leiding van professor Herman Braeckmans, geregeld bijeen om materies van financieel- en vennootschapsrechtelijke aard te bespreken en te becommentariëren, gastsprekers uit te nodigen en over de financiële en vennootschapsactualiteit van gedachten te wisselen. Dit unieke initiatief heeft over de jaren een steeds groeiend succes gekend, wat bewijst dat het aan een werkelijke behoefte beantwoordt. Om dit te vieren, aan de vooravond van het emeritaat van de initiatiefnemer, werd een feestbundel samengesteld. De auteurs zijn allen oud-studenten van de Grondige studie financieel recht aan de UAntwerpen. Zij weerspiegelen het gehele spectrum van het juridische beroepenveld. Zowel advocaten, bedrijfsjuristen als academici hebben een bijdrage geleverd aan deze bundel. De gekozen onderwerpen kaderen strikt genomen in verschillende rechtstakken: het financieel recht, het vennootschapsrecht, het mededingingsrecht en het fiscaal recht. Toch kunnen de onderwerpen gegroepeerd worden onder de noemer financieel recht in ruime zin.

Het boek beantwoordt daarmee dan ook perfect aan de behoefte van de advocaat, magistraat of bedrijfsjurist die op de hoogte wenst te blijven van de recente evoluties en knelpunten in deze belangrijke en boeiende rechtstak.

Inhoudsopgave

De bescherming van de (financiële) consument: van dwingend recht of openbare orde? (p. 1)

Enter Brexit: What impact on the financial services industry? (p. 29)

De reverse stock split en de problematiek van de fracties (p. 45)

Die loze funding loss! (p. 65)

Het Europese vennootschapsrecht: eeuwige schaak? (p. 95)

Belgische corporate governance anno 2017: hoopvol balanceren tussen formalistische ergernis en overdreven verwachtingen (p. 115)

Nico Goossens

Private plaatsing in België van AICB’s door beheerders uit derde landen. De Belgische omzetting van artikel 42 AIFMD (p. 131)

De Eurogroep doorgelicht: legaal en legitiem? (p. 151)

De invoering van Europese maatregelen tegen belastingontwijking: een verkenning van de ATAD (p. 171)

De safe harbor voor inkoop eigen aandelen en stabilisatie maatregelen onder de nieuwe Europese regel geving inzake marktmisbruik (p. 195)

10 jaar Wet op de Openbare Overnamebiedingen en 10 masterclasses.Beschouwingen bij de toepassing van de overnamewetgeving in 10 vragen en antwoorden (p. 219)

De distributieovereenkomst van ICB’s in een internationale context (p. 261)

De kwalificatie van een onbenoemd of informeel samenwerkingsverband als commerciële maatschap (p. 273)

Koen Reniers

Conflicten in de algemene vergadering: kunnen conventionele exitmechanismen in moeilijk vaarwater een uitweg bieden? (p. 289)

De wijzigingen aan de regels inzake de benoeming van de commissaris ingevolge de wet van 7 december 2016 op het bedrijfsrevisoraat (p. 311)

“Piercing the corporate veil” à volonté … (p. 329)

Frank Wijckmans

Ook interessant voor u: