Actuele ontwikkelingen inzake vennootschapsrecht

Een uitgelezen equipe van academici en praktijkmensen staat in voor een diepgravende analyse van de kerndomeinen van het vennootschapsrecht en bespreekt de knelpunten inzake de algemene vergadering, het kapitaal en het bestuur van de vennootschap.
Editor(s):
Benoît Allemeersch, Vincent Sagaert, Vlaams Pleitgenootschap
Reeks:
Vlaams Pleitgenootschap
Volume:
boek | verschenen | 1e editie
september 2010 | xvii + 300 blz.

Paperback
€ 85,-


ISBN 9789400000476

Inhoud

Ruim tien jaar geleden zag het Wetboek van Vennootschappen het levenslicht. Met de wet van 7 mei 1999 stond de wetgever een ogenschijnlijk bescheiden doel voor ogen: het vennootschapsrecht voor de gebruiker ontsluiten door de aanbieding ervan in één wetboek. Grote inhoudelijke wijzigingen bleven toen uit. Een decennium en veelvuldige wetswijzigingen later rijst de vraag of het Wetboek van Vennootschappen de test of time heeft doorstaan en de vennootschapspraktijk er nog steeds zijn gading in vindt.
Een uitgelezen equipe van academici en praktijkmensen buigt zich over deze vraag. Zij staan in voor een diepgravende analyse van de kerndomeinen van het vennootschapsrecht en bespreken de knelpunten inzake de algemene vergadering, het kapitaal en het bestuur van de vennootschap. Ook de vereffening, de aansprakelijkheid van de organen en de veelvuldige valstrikken voor advocaten bij het optreden in rechte van vennootschappen komen hierbij uitgebreid aan bod.
De behandelde onderwerpen vormen aldus zowel voor de generalist als voor de specialist een nuttige actualisering van zijn kennis inzake het vennootschapsrecht.
Met bijdragen van Benoît Allemeersch, Sven Bogaerts, Herman Braeckmans, Jeroen Delvoie, Alain François, Koen Geens, Frank Hellemans, Bernard Tilleman, Joeri Vananroye en Marieke Wyckaert.

Inhoudsopgave

Inhoudstafel (p. 0)

De algemene vergadering anno 2010 versus anno 2001. Naar meer vergaderflexibiliteit, bijkomende informatierechten en meer uitgesproken tweedeling tussen genoteerde en niet-genoteerde vennootschappen (p. 1)

Recente ontwikkelingen rond het kapitaalbegrip: het einde van een era of verfijning gericht op overleving? (p. 63)

Marieke Wyckaert

INTERNE WERKING VAN DE RAAD VAN BESTUUR (p. 111)

Bernard Tilleman

Vereffening van vennootschappen buiten faillissement (p. 173)

Herman Braeckmans

Buitencontractuele aansprakelijkheid van rechtspersonen en hun bestuurders jegens derden. De fundamenten van het systeem aan het wankelen in het eerste decennium na het wetboek van vennootschappen (p. 215)

Jeroen Delvoie, Alain François

Het optreden in rechte van vennootschappen: enkele actuele aandachtspunten voor advocaten (p. 253)

Benoît Allemeersch, Joeri Vananroye

Over de reeks

Vlaams Pleitgenootschap

Reeds meer dan 15 jaar organiseert het Vlaams Pleitgenootschap bij de Balie te Brussel toonaangevende en alom gewaardeerde studiedagen. De referaten van deze studiedagen worden uitgegeven in een reeks van praktijkgerichte boeken die wetenschappelijk onderbouwd zijn.
Meer informatie vindt u op: www.vpgbrussel.be

Meer over deze reeks