Actuele ontwikkelingen inzake faillissementsrecht

Naast een overzicht van 10 jaar insolventierecht in de praktijk en een eerste analyse van het wetsvoorstel betreffende de continuïteit van de ondernemingen, wordt in dit referatenbundel ingegaan op een aantal specifieke problemen waarmee de advocaat en de curator in de praktijk worden geconfronteerd.
Editor(s):
Benoît Allemeersch, Dirk Lambrecht
Reeks:
Vlaams Pleitgenootschap
Volume:
boek | verschenen | 1e editie
september 2008 | xii + 242 blz.

Paperback
€ 65,-


ISBN 9789050958257

Inhoud

Op 1 januari 1998 traden zowel de Faillissementswet van 8 augustus 1997 als de Wet van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord in werking.
Het Vlaams Pleitgenootschap wijdde haar jaarlijkse studiedag van 25 april 2008 dan ook integraal aan deze 2 wetten en hun recente evolutie, waarbij natuurlijk ook het wetsvoorstel betreffende de continuïteit van de ondernemingen, dat op 1 oktober 2007 werd neergelegd door de heer Jean-Luc Crucke en de heer Daniel Bacqulaine, niet onbesproken kon blijven.
Naast een overzicht van 10 jaar insolventierecht in de praktijk en een eerste analyse van het wetsvoorstel betreffende de continuïteit van de ondernemingen, wordt in dit referatenbundel ingegaan op een aantal specifieke problemen waarmee de advocaat en de curator in de praktijk worden geconfronteerd: de recente ontwikkelingen inzake de kosteloze borgtocht (met name inzake kosteloze borgtocht door de zaakvoerder), de impact van het nieuwe Bodemdecreet en de problematiek van transnationale faillissementen, bekeken aan de hand van recente rechtspraak onder de Insolventieverordening en het WIPR.
De behandelde onderwerpen vormen aldus zowel voor de generalist als voor de specialist een nuttige actualisering van de kennis inzake insolventieprocedures.

Inhoudsopgave

Inhoudstafel (p. 0)

VAN GERECHTELIJK AKKOORD NAAR CONTINUÏTEITVAN DE ONDERNEMING. Eerste commentaar op het wetsvoorstel betreff ende de continuïteit van de ondernemingen (p. 1)

Alain Zenner

TIEN JAAR BELGISCH INSOLVENTIERECHT: HEDEN, VERLEDEN EN TOEKOMST (p. 91)

Melissa Vanmeenen

DE KOSTELOZE PERSOONLIJKE ZEKERHEIDSTELLER IN HET INSOLVENTIERECHT (p. 131)

Annick De Wilde

NIEUW BODEMRECHT IN VLAANDEREN: AANDACHTSPUNTEN VOOR DE CURATOR (p. 163)

Stijn Verbist

KRONIEK INTERNATIONAAL INSOLVENTIERECHT (p. 207)

Vincent Sagaert

Over de reeks

Vlaams Pleitgenootschap

Reeds meer dan 15 jaar organiseert het Vlaams Pleitgenootschap bij de Balie te Brussel toonaangevende en alom gewaardeerde studiedagen. De referaten van deze studiedagen worden uitgegeven in een reeks van praktijkgerichte boeken die wetenschappelijk onderbouwd zijn.
Meer informatie vindt u op: www.vpgbrussel.be

Meer over deze reeks

Ook interessant voor u: