Actualia Ruimtelijke Ordening

Met dit boek wenst het Centrum Overheid en Recht van de Universiteit Hasselt voor enkele basisonderdelen van de ruimtelijke ordening de noodzakelijke helderheid en verduidelijking te scheppen..

Editor(s):
Stijn Verbist
boek | verschenen | 1e editie
mei 2013 | xvi + 150 blz.

Paperback
€ 38,50 € 55,-


ISBN 9789400004238

Inhoud

De regelgeving inzake de ruimtelijke ordening blijft complex. Ze is niet alleen erg omvangrijk, maar verandert bovendien relatief snel. Zelfs voor de gespecialiseerde rechtspracticus is het niet altijd evident om door het bos de bomen nog te zien.
Met dit boek wenst het Centrum Overheid en Recht van de Universiteit Hasselt voor enkele basisonderdelen van de ruimtelijke ordening de noodzakelijke helderheid en verduidelijking te scheppen..
Deze uitgave is dan ook onmisbaar voor al wie in haar of zijn praktijk wordt geconfronteerd met de regelgeving inzake de ruimtelijke ordening (advocaten, notarissen, vastgoedmakelaars, magistraten).

Met bijdragen van Marc Boes, Geert Debersaques, Sammy De Ridder, Anne Mie Draye en Stijn Verbist.

Inhoudsopgave

Inhoudstafel (p. 0)

Ruimtelijke uitvoeringsplannen: een update (p. 1)

De stedenbouwkundige vergunning (p. 25)

De Raad voor Vergunningsbetwistingen, na de hervorming (Deel 1) (p. 75)

De Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid. Opdrachten, toetsingskader, procedure en rechtsbescherming vanuit de praktijk (p. 105)

Ook interessant voor u: