Actualia rechtsbescherming tegen de overheid

De rechtsbescherming tegen de overheid is in volle evolutie. Een aantal nieuwe figuren worden nu ook geïntroduceerd in de rechtspleging voor de Raad van State. De wijziging van de wet op de Raad van State heeft implicaties op verschillende vlakken, die in dit boek worden toegelicht door eminente specialisten ter zake.

Editor(s):
Sabien Lust, Peter Schollen, Stijn Verbist
boek | verschenen | 1e editie
mei 2014 | x + 164 blz.

Paperback
€ 70,-


ISBN 9789400005006

Inhoud

De rechtsbescherming tegen de overheid is in volle evolutie. Een aantal nieuwe figuren, die al sinds enkele jaren bekend waren bij de Vlaamse administratieve rechtscolleges, worden nu ook geïntroduceerd in de rechtspleging voor de Raad van State. Het belang van een goed begrip van de inhoud en van het nut van deze vernieuwingen in het administratief procesrecht wordt hierdoor alleen maar groter.
De wijziging van de wet op de Raad van State heeft implicaties op verschillende vlakken, die in dit boek worden toegelicht door eminente specialisten ter zake.
Professor Sabien Lust gaat dieper in op de volle rechtsmacht, de bevoegdheid tot substitutie en de mogelijkheden tot het geven van injuncties en het bieden van herstel.
Meester Stijn Verbist belicht de invloed van de hervormingen op het administratieve kort geding voor de Raad van State.
Meester Sven Boullart brengt helderheid omtrent de nieuwe mogelijkheid tot het toepassen van de bestuurlijke lus en omtrent het gebruik van bemiddeling voor het oplossen van bestuursrechtelijke geschillen.

Op het vlak van de rechtsbescherming tegen wetgevende handelingen blijft het Grondwettelijk Hof zijn prominente rol spelen. Bij het invullen daarvan wordt steeds vaker, naast de Belgische Grondwet en de klassieke mensenrechtenverdragen, ook het Europese Unierecht door het Hof in zijn toetsing betrokken. Professor Peter Schollen licht de implicaties van deze evolutie op de toetsingspraktijk van het Hof toe.

Dit verslagboek is onmisbaar voor al wie (advocaten, magistraten, ambtenaren) in haar of zijn praktijk geconfronteerd wordt met de rechtsbescherming tegen (of voor) de overheid.

Inhoudsopgave

Volle rechtsmacht, substitutie, injunctie en herstel (p. 1)

Sabien Lust, Peter Schollen, Stijn Verbist

De bestuurlijke lus en de bemiddeling als instrumenten tot oplossing van bestuursgeschillen (p. 47)

Sabien Lust, Peter Schollen, Stijn Verbist

Het nieuwe administratieve kort geding. Ius vigilantibus (p. 81)

Sabien Lust, Stijn Verbist, Peter Schollen

De impact van het Europees Unie recht op de toetsingspraktijk van het Grondwettelijk Hof (p. 131)

Sabien Lust, Peter Schollen, Stijn Verbist