Actualia ondernemingsrecht

In dit Cahier staan de auteurs stil bij het nieuwe ondernemingsbegrip en de nieuwe B2Bmarktpraktijkenregels. Zo worden in het eerste deel zowel het algemene begrip onderneming toegelicht als het mededingingsrechtelijke ondernemingsbegrip uit de boeken IV, V en VI WER. Vervolgens komt in het tweede deel de recente wet van 4 april 2019 aan bod, met onder meer een toelichting bij het misbruik van economische afhankelijkheid, de gewijzigde regeling van de oneerlijke praktijken in de relatie tussen ondernemingen en de nieuwe bepalingen inzake onrechtmatige bedingen tussen ondernemingen.

Auteur(s):
Gert Straetmans, Béatrice Ponet
boek | verschenen | 1e editie
december 2019 | vi + 78 blz.

Paperback
€ 32,90 € 47,-


ISBN 9789400011236

Inhoud

In dit Cahier staan Gert Straetmans (gewoon hoogleraar UAntwerpen) en Béatrice Ponet (gastprofessor UAntwerpen en Kamervoorzitter Hof van Beroep Antwerpen) stil bij het nieuwe ondernemingsbegrip en de nieuwe B2Bmarktpraktijkenregels. Zo worden in het eerste deel zowel het algemene begrip onderneming toegelicht als het mededingingsrechtelijke ondernemingsbegrip uit de boeken IV, V en VI WER. Vervolgens komt in het tweede deel de recente wet van 4 april 2019 aan bod, met onder meer een toelichting bij het misbruik van economische afhankelijkheid, de gewijzigde regeling van de oneerlijke praktijken in de relatie tussen ondernemingen en de nieuwe bepalingen inzake onrechtmatige bedingen tussen ondernemingen.

Inhoudsopgave

Deel I. Het ondernemingsbegrip als aanknopingsfactor van economisch recht

1. Inleiding (p. 1)

2. Het algemene ondernemingsbegrip (p. 9)

3. Het mededingingsrechtelijke ondernemingsbegrip (p. 21)

4. Besluit (p. 39)

Deel II. De wet van 4 april 2019; belangrijke nieuwe regels in de B2B-verhouding

Deel II. De wet van 4 april 2019; belangrijke nieuwe regels in de B2B-verhouding (p. 41)

1, Misbruik van economische afhankelijkheid (p. 47)

2. Oneerlijke marktpraktijken (p. 57)

3. Onrechtmatige bedingen (p. 63)