Actualia handelstussenpersonen

Het werk biedt de lezer niet alleen een van de eerste artikelsgewijze commentaren op de nieuwe Wet precontractuele informatie van 19
december 2005, maar ook een heldere stand van het recht met betrekking tot franchiseovereenkomsten, handelsagentuur en concessieovereenkomsten.
Auteur(s):
Gert Straetmans, Dave Mertens
boek | verschenen | 1e editie
oktober 2006 | 172 blz.

Paperback
€ 35,- € 50,-


ISBN 9789050955737

Inhoud

De rechtspositie van de handelstussenpersoon en principaal is volop in beweging. Deze rechtsevolutie was de aanleiding voor dit door de onderzoeksgroep ECOVEN (Onderzoeksgroep economisch en vennootschapsrecht met inbegrip van financieel recht) van de Universiteit Antwerpen uitgevoerde onderzoek.

Dit boek richt zich in de eerste plaats tot advocaten, bedrijfsjuristen en magistraten alsook tot andere geïnteresseerde rechtspractici. Het werk biedt de lezer niet alleen een van de eerste artikelsgewijze commentaren op de nieuwe Wet precontractuele informatie van 19
december 2005, maar ook een heldere stand van het recht met betrekking tot franchiseovereenkomsten, handelsagentuur en concessieovereenkomsten.
Door in elk van de bijdragen ruim te putten uit niet-gepubliceerde rechtspraak, biedt dit boek de lezer een bijzondere schat aan moeilijk te detecteren informatie.

Inhoudsopgave

De individuele hoofdstukken zijn (nog) niet beschikbaar.

Ook interessant voor u: