Actualia handelstussenpersonen

Dit boek biedt de rechtspracticus een overzicht van recente rechtspraak inzake overeenkomsten met handelstussenpersonen. Hierbij wordt gefocust op de handelsagent, de concessiehouder en de franchisenemer.

Auteur(s):
Koen Van Den Broeck, Eline Ulrix
boek | verschenen | 1e editie
mei 2021 | vii + 93 blz.

Garenloos
€ 60,-


ISBN 9789400013834

Inhoud

Dit boek heeft tot doel de rechtspracticus een overzicht te bieden van recente rechtspraak inzake overeenkomsten met handelstussenpersonen. Hierbij wordt gefocust op de handelsagent, de concessiehouder en de franchisenemer.

Inzake handelsagentuur komen onder meer de kwalificatie van de handelsagent, de beëindigingsmodaliteiten, de beëindiging wegens ernstige tekortkoming of wegens bijzondere omstandigheden, de impact van het niet-concurrentiebeding, de uitwinningsvergoeding en de bijzondere vergoeding aan bod.
Vervolgens wordt de recente rechtspraak inzake concessieovereenkomsten ontleed met aandacht voor alleenverkoopconcessies, de kwalificatie en conversie, de redelijke termijn, vervangende en bijzondere vergoeding, niet-exclusieve concessies en nietigheden.
Ten derde wordt stilgestaan bij de impact van de Wet Precontractuele Informatie op de diverse commerciële tussenpersonen en met name op de franchisenemer.
Tot slot worden de internationale aspecten van de handelsagentuurovereenkomst, de verkoopconcessie en de Wet Precontractuele Informatie behandeld, met het oog op de bepaling van de rechtsmacht van de Belgische rechter en het toepasselijke recht.

Koen Van den Broeck is advocaat bij de Nederlandse Orde van Advocaten bij de balie van Brussel. Hij heeft een ruime praktijkervaring opgebouwd in het handels- en vennootschapsrecht, met inbegrip van internationale arbitrage.
Eline Ulrix is advocaat bij de Nederlandse Orde van Advocaten bij de balie van Brussel. Zij legt zich in haar dagelijkse praktijk toe op nationale en internationale geschillenbeslechting in het handels- en vennootschapsrecht. Daarnaast heeft zij een academische achtergrond in het Europees internationaal privaatrecht.

Inhoudsopgave

Inleiding (p. 1)

I. Actualia handelsagentuur (p. 3)

Koen Van Den Broeck

II. Actualia verkoopsconcessie (p. 49)

III. Actualia franchising (p. 63)

IV. Actualia contracten met handelstussenpersonen in een internationale context (p. 75)

Eline Ulrix