Actualia Gerechtelijk Recht: Potpourri all the way

In dit cahier worden de belangrijkste (potpourri)wijzigingen in het burgerlijk procesrecht toegelicht met het oog op de effectieve toepassing ervan in de praktijk.
Auteur(s):
Dirk Scheers, Pierre Thiriar
boek | verschenen | 1e editie
oktober 2016 | 74 blz.

Paperback
€ 17,50 € 25,-


ISBN 9789400007864

Inhoud

In de verschillende Potpourriwetten zijn er heel wat wijzigingen aan de burgerlijke rechtspleging doorgevoerd. Het doel van de wetgever was de procedures sneller en efficiënter te laten verlopen. Zo zijn er nieuwe bepalingen over conclusies, een nieuwe nietigheidsleer, een nieuwe invulling van de taak van de rechter bij verstek en werden de regels aangaande de voorlopige tenuitvoerlegging grondig aangepast.
Ook werd een aanzet gegeven tot een effectieve elektronische procesvoering met elektronische kennisgevingen en zelfs de mogelijkheid tot elektronisch betekenen. Inzake de bevoegdheid staat een hervorming van de territoriale bevoegdheid op stapel.
In dit cahier worden de belangrijkste (potpourri)wijzigingen in het burgerlijk procesrecht toegelicht met het oog op de effectieve toepassing ervan in de praktijk.

Dirk Scheers is vrederechter te Antwerpen en lector gerechtelijk recht aan de Artesis Plantijn Hogeschool te Antwerpen. Hij heeft heel wat publicaties op zijn naam over burgerlijk procesrecht en is mede-auteur van het Handboek Gerechtelijk Recht.
Pierre Thiriar is raadsheer bij het Hof van Beroep te Antwerpen en praktijkassistent gerechtelijk recht aan de Universiteit Antwerpen. Hij is auteur van diverse publicaties over het gerechtelijk recht en is eveneens mede-auteur van het Handboek Gerechtelijk Recht

Inhoudsopgave

Inhoud (p. 0)

1. Elektronische procesvoering (p. 1)

2. Conclusies in burgerlijke zaken en in strafzaken (p. 9)

3. De nieuwe nietigheidsleer (p. 25)

4. Territoriale bevoegdheid (p. 33)

5. Verstek (p. 51)

6. Voorlopige tenuitvoerlegging oud en nieuw (p. 59)

Ook interessant voor u: