Aansprakelijkheidsrecht en mensenrechten

Dit boek richt zich tot elke jurist die inzicht wil verwerven in het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht en/of het schadevergoedingsrecht van het EVRM.

Auteur(s):
Stefan Somers
boek | verschenen | 1e editie
maart 2016 | xxxii + 788 blz.

Hardback
€ 120,-


ISBN 9789400006041

Inhoud

Dit boek richt zich tot elke jurist die inzicht wil verwerven in het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht en/of het schadevergoedingsrecht van het EVRM. In het eerste deel van dit boek wordt verklaard hoe en waarom mensenrechten het aansprakelijkheidsrecht kunnen beïnvloeden. Daarbij biedt het boek vernieuwende inzichten inzake de aard, de functie en de verwevenheid van beide rechtstakken en inzake het meergelaagd karakter van de hedendaagse rechtsorde. In het tweede deel van dit boek worden het buitencontractueel foutbegrip, de schade, het causaal verband en de schadeloosstelling aan de mensenrechten getoetst. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de notie van subjectieve rechten en het verbod op rechtsmisbruik. Naast de grote thema’s uit het aansprakelijkheidsrecht, komen bijvoorbeeld ook leerstukken zoals de eigen fout van de benadeelde, de voorrang van het herstel in natura en de mogelijkheid van minderjarigen en geestesgestoorden om morele schade te lijden uitgebreid aan bod. Op die manier biedt het boek een verfrissende blik op de rechtspraak van het EHRM en op het hele domein van het gemeen buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht.


Over de auteur
Stefan Somers studeerde geschiedenis (bachelor 2007), rechten (master 2010) en politieke wetenschappen (master 2011) aan de UAntwerpen en de KU Leuven. Na zijn studies vatte hij zijn loopbaan aan als assistent aan de Vrije Universiteit Brussel alwaar hij in 2015 zijn doctoraat in de rechten behaalde. Momenteel is hij actief aan de balie van Antwerpen.

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave (p. 0)

Inleidende titels (p. 1)

DEEL I. DE DOORWERKING VAN MENSENRECHTEN IN HET AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT

Titel I. Theoretische beschouwingen over de grondslagen van en de relatie tussen mensenrechten en aansprakelijkheidsrecht (p. 25)

Titel II. De doorwerking van mensenrechten in het aansprakelijkheidsrecht bekeken vanuit het EVRM (p. 83)

Titel III. De doorwerking van mensenrechten in het aansprakelijkheidsrecht bekeken vanuit het Belgisch recht (p. 185)

Tussentijdse conclusie (p. 253)

DEEL II. HET BUITENCONTRACTUEEL AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT IN HET LICHT VAN DE RECHTEN VAN DE MENS

Titel I. De grondslag van aansprakelijkheid (p. 257)

Titel II. Het oorzakelijk verband (p. 383)

Titel III. De schade (p. 423)

Titel IV. De schadeloosstelling (p. 547)

ALGEMEEN BESLUIT

Overzicht van de belangrijkste bevindingen (p. 649)

Nabeschouwingen: kruisbestuiving tussen mensenrechten en buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht (p. 675)

Postscriptum (p. 685)

Bibliografie (p. 689)

Overzicht van gebruikte rechtspraak (p. 729)

Trefwoordenregisters (p. 783)

Open access content

Hieronder vindt u deel van de inhoud van onze uitgaven ter beoordeling online raadpleegbaar.


Inhoudsopgave (p. 0)
Bibliografie (p. 689)
Overzicht van gebruikte rechtspraak (p. 729)
Trefwoordenregisters (p. 783)