Aanneming - Bouwwerken

Aanneming - Bouwwerken bundelt talrijke contractuele bedingen en reikt zo de nodige bouwstenen aan om een aannemingsovereenkomst op adequate en correcte wijze op te stellen, te redigeren en te interpreteren.
Editor(s):
Gabriël-Luc Ballon, Hans De Decker, Vincent Sagaert, Evelyne Terryn, Bernard Tilleman, Alain-Laurent Verbeke
Reeks:
Contractuele clausules
Volume:
4
boek | verschenen | 1e editie
juli 2016 | x + 460 blz.

Hardback
€ 87,50 € 125,-


ISBN 9789400006645


Wanneer u dit vakje aanvinkt, tekent u in op het reeksabonnement. Als u intekent op de reeks, wordt elke nieuwe titel uit de reeks u automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van min. 2 opeenvolgende uitgaven.

Inhoud

Aanneming - Bouwwerken bundelt talrijke contractuele bedingen en reikt zo de nodige bouwstenen aan om een koopcontract op adequate en correcte wijze op te stellen, te redigeren en te interpreteren. Elke clausule die aan bod komt, wordt op heldere en overzichtelijke wijze toegelicht volgens een vast stramien. De bespreking van de clausule wordt voorafgegaan door referenties naar de belangrijkste wetgeving, jurisprudentie en rechtsleer. De vele modelclausules die doorheen de reeks aan bod komen, staan garant voor de praktische bruikbaarheid van de reeks. Bovendien vormt een handige checklist op het einde van elke bespreking een onmisbare hulp bij de redactie en de verwerking van de clausule in het contract.

Inhoud
Vergunningen, Steve Ronse en Deborah Smets
Volgorde van documenten, Johanna Waelkens
Onderaanneming, Nicolas Carette en Siegfried Busscher
Prijsvariatie – prijsbepaling – prijsaanpassing, Wim Goossens
Meerwerken en wijzigingen, Siegfried Busscher
Overmachtsclausules bij aanneming van bouwwerken en infrastructuurwerken, Jellen Rasquin en Anouk Draulans
Oplevering en aanvaarding, Kristof Uytterhoeven
Opzeggingsclausules, Frederick Bruloot
Ontbindingsclausules, Sébastien De Rey
Retentieclausules, Michiel Vanwynsberghe
Schadebedingen, Maarten Somers
Vrijwaring, Marco Schoups en Pim Van den Bos

Inhoudsopgave

Inhoudstafel (p. 0)

Vergunningen (p. 1)

Volgorde van documenten in aannemingsovereenkomsten (p. 11)

Johanna Waelkens

Onderaanneming (p. 51)

Nicolas Carette, Siegfried Busscher

Prijsvariatie en prijsbepaling (p. 85)

Meerwerken en wijzigingen (p. 117)

Siegfried Busscher

Overmachtsclausules bij bouw- en infrastructuurprojecten (p. 149)

Anouk Draulans

Oplevering en aanvaarding (p. 205)

Kristof Uytterhoeven

Opzegclausules (p. 237)

Ontbindingsclausules (p. 269)

Retentierechtclausules (p. 347)

Schadebedingen (p. 391)

Vrijwaring (p. 417)

Marco Schoups

Lexicon (p. 449)

Open access content

Hieronder vindt u deel van de inhoud van onze uitgaven ter beoordeling online raadpleegbaar.


Inhoudstafel (p. 0)
Lexicon (p. 449)

Over de reeks

Contractuele clausules

De reeks Contractuele clausules bundelt talrijke contractuele bedingen en reikt zo de nodige bouwstenen aan om een contract op adequate en correcte wijze op te stellen, te redigeren en te interpreteren. Elke clausule die aan bod komt, wordt op heldere en overzichtelijke wijze toegelicht volgens een vast stramien. De bespreking van de clausule wordt voorafgegaan door referenties naar de belangrijkste wetgeving, jurisprudentie en rechtsleer. De vele modelclausules die doorheen de reeks aan bod komen, staan garant voor de praktische bruikbaarheid van de reeks. Bovendien vormt een handige checklist op het einde van elke bespreking een onmisbare hulp bij de redactie en de verwerking van de clausule in het contract.

Indien u intekent op deze reeks, betaalt u permanent 10% minder! Elke nieuwe titel uit de reeks wordt u bij verschijnen automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee opeenvolgende uitgaven.

Meer over deze reeks

Ook interessant voor u: