60 jaar Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

De opzet van dit verzamelwerk bestaat erin om het belang van de Verklaring in theorie en praktijk zowel vanuit historisch als actueel perspectief te belichten, waarbij tevens een aantal actuele, nationale en grensoverschrijdende mensenrechtelijke vraagstukken en pijnpunten worden bekeken.
Editor(s):
Steven Dewulf, Didier Pacquée
boek | verschenen | 1e editie
november 2008 | xiv + 270 blz.

Hardback
€ 52,50 € 75,-


ISBN 9789050958639

Inhoud

Op 10 december 1948 nam de Algemene Vergadering van de toen net opgerichte Verenigde Naties de moedertekst van de grondrechten aan, de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. In 2008, in een tijd waarin fundamentele rechten en vrijheden gezien worden als hoekstenen van de mondiale samenleving maar tegelijk de status, inhoud en reikwijdte van meerdere grondrechten ter discussie staan en schendingen van mensenrechten nog (al te) veel voorkomen, viert de UVRM haar 60e verjaardag.

Dit 60-jarig bestaan wordt met dit verzamelwerk gevierd. De opzet bestaat erin om het belang van de Verklaring in theorie en praktijk zowel vanuit historisch als actueel perspectief te belichten, waarbij deze verjaardag tevens een uitstekende gelegenheid vormt om een aantal actuele, nationale en grensoverschrijdende mensenrechtelijke vraagstukken en pijnpunten te bekijken. De verschillende bijdragen behandelen een breed spectrum aan onderwerpen, en dit op een wijze die toegankelijk is, niet enkel voor de gespecialiseerde jurist maar voor elke geïnteresseerde persoon.

Met bijdragen van Eva Berghmans, Eva Brems, Daniël Cuypers, Koen De Feyter, Bart De Smet, Steven Dewulf, Didier Pacquée, Joëlle Rozie, Stefan Sottiaux, Matthias E. Storme, Fernand Tanghe, Jeroen Temperman, Wouter Vandenhole en Dirk Vanheule.

Inhoudsopgave

De individuele hoofdstukken zijn (nog) niet beschikbaar.

Ook interessant voor u: