30 jaar Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden

Dit boek biedt een artikelsgewijs overzicht van de Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden, toegelicht aan de hand van de analyse van 30 jaar relevante rechtspraak.

Editor(s):
Isabel Plets, Jurgen De Vreese, Jan Hofkens, Alexander Vandenbergen
boek | verschenen | 1e editie
juli 2021 | xvii + 327 blz.

Paperback
€ 109,-


ISBN 9789400013605

Inhoud

De Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden viert op 19 maart 2021 haar 30-jarig bestaan. De wet voorziet in een bijzondere ontslagbescherming voor personeelsafgevaardigden van de ondernemingsraad en het CPBW.
Deze bescherming tegen ontslag moet werknemers toelaten zich in alle vrijheid kandidaat te stellen en moet de onafhankelijkheid bij het uitoefenen van hun mandaat en van hun syndicale activiteiten veiligstellen. De ontslagbescherming is complex en is de duurste in het Belgische ontslagrecht.
Niet-naleving kan de werkgever een vergoeding kosten die kan oplopen tot acht jaar loon. Dit boek biedt een artikelsgewijs overzicht van de wet, toegelicht aan de hand van de analyse van 30 jaar relevante rechtspraak.
Het boek is vlot consulteerbaar voor de specialist in arbeidsrecht, maar is ook gebruiksvriendelijk voor iedereen die in de praktijk met deze materie wordt geconfronteerd.
Dit boek is een publicatie van het Employment, Pensions & Benefits department van het kantoor Lydian, dat frequent over deze materie adviseert.
Onder redactie van Isabel Plets, Jurgen De Vreese, Jan Hofkens en Alexander Vandenbergen. Met medewerking van Marnix De Greve en Eva Hageman

Inhoudsopgave

Hoofdstuk I. Inleidende bepalingen

Artikel 1 (p. 1)

Artikel 2 (p. 22)

Hoofdstuk II. Ontslag om economische of technische redenen

Artikel 3 (p. 89)

Hoofdstuk III. Ontslag om dringende reden

Artikel 4 (p. 137)

Artikel 5 (p. 176)

Artikel 6 (p. 190)

Artikel 7 (p. 199)

Artikel 8 (p. 203)

Artikel 9 (p. 207)

Artikel 10 (p. 214)

Artikel 11 (p. 219)

Artikel 12 (p. 235)

Artikel 13 (p. 240)

Hoofdstuk IV. Gemeenschappelijke bepalingen

Artikel 14 (p. 241)

Artikel 15 (p. 253)

Artikel 16 (p. 257)

Artikel 17 (p. 284)

Artikel 18 (p. 299)

Artikel 19 (p. 305)

Hoofdstuk V. Slotbepalingen

Artikel 20 (p. 309)

Artikel 21 (p. 310)

Artikel 22 (p. 311)

Artikel 23 (p. 312)

Bijlagen (p. 313)