Studienamiddag Landpacht

Studienamiddag
Landpacht
Actualia & topics
24 oktober 2017 | Antwerpen
9 november 2017 | BruggeLandpacht is het bijzondere huurregime dat dwingend geldt bij de huur van onroerende goederen die door de huurder/pachter hoofdzakelijk worden gebruikt in zijn landbouwbedrijf. De belangen van de eigenaar en de pachter, en aldus de inzet van de betwisting, zijn dikwijls groot, hetgeen de vele rechtspraak, tot zelfs het Hof van Cassatie, verklaart. Enkele van de vele (delicate) vragen die de betrokkenen (notaris, advocaat, makelaar enz.) zorgvuldig moeten analyseren, op straffe van aansprakelijkheid, zijn: de beëindiging van een landpachtovereenkomst, het voorkooprecht van de pachter, de overdracht van een onroerend goed waarbij de vraag rijst of het gebruiksrecht als “landpacht” kan worden bewezen en gekwalificeerd en moet worden geëerbiedigd.

Op deze studienamiddag worden vele voor de praktijk belangrijke knelpunten inzake pacht toegelicht, mede aan de hand van recente rechtspraak. Vooreerst bespreekt emeritus afdelingsvoorzittter bij het Hof van Cassatie Eric Stassijns het toepassingsgebied, met de grijze zones en de vaak delicate bewijsproblematiek, m.i.v. bouw- en industriegrond. Kandidaat-notaris Nicolas Raemdonck gaat nader in op de problematiek van het voorkooprecht van de pachter. Doctor Elien Dewitte spitst zich toe op onderpacht en pachtoverdracht en behandelt ook de overdracht van het verpachte goed. Professor Rudy Gotzen bespreekt, tot slot, de beëindiging van de pachtovereenkomst m.i.v. faillissement en overlijden.

De uiteenzettingen worden gebundeld in een verslagboek uitgegeven onder leiding van professor Nicolas Carette, dat in het inschrijvingsgeld is begrepen.Programma

Voorzitter:

Prof. dr. Nicolas Carette, Universiteit Antwerpen, Advocaat (Equator Advocaten Antwerpen/Brussel)

12.45u         Onthaal

13.30u         Verwelkoming en inleiding door de Voorzitter

13.45u         Toepassingsgebied en bewijs (m.i.v. bouw- en industriegrond)

                      Dhr. Eric Stassijns, Emeritus afdelingsvoorzitter Hof van Cassatie

14.35u         Voorkooprecht van de pachter

                      Dhr. Nicolas Raemdonck, Kandidaat-notaris te Sint-Gillis-Waas

15.25u         Pauze

15.50u         Onderpacht en pachtoverdracht (m.i.v. overdracht gehuurde goed)

                      Dr. Elien Dewitte, Notarieel medewerker, Vrijwillig wetenschappelijk medewerker Instituut voor Goederenrecht, KU Leuven

16.40u         Beëindiging van de pachtovereenkomst (m.i.v. faillissement en overlijden)

                      Prof. dr. Rudy Gotzen, Docent KU Leuven, Juridisch adviseur

17.30u         Vragenronde

17.55u         EindePraktische informatie

Datum en plaats

Antwerpen
Dinsdag 24 oktober 2017 van 12u45 tot 17u30 – Universiteit Antwerpen | Campus Drie Eiken | Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk | Aula D.O.03
Routebeschrijving
Vrije parkeergelegenheid ter plaatse


Brugge
Donderdag 9 november 2017 - Katholieke Hogeschool Vives | Campus Brugge | Xaverianenstraat 10, 8200 Brugge | Aula Vives
Routebeschrijving
Vrije parkeergelegenheid ter plaatse


Accreditatie

  • Landmeters: 4 vormingsuren

  • OVB: 4 juridische punten

  • Nationale Kamer van Notarissen: 3,5 uren  

  • BIV: 3,5 uren

  • Tussenkomst bevestigd door het IGO.Prijs

160 euro (excl. btw), de prijs omvat deelname aan de studiedag, catering en het boek Landpacht ter waarde van 59 euro.

Inschrijvingen

Gelieve in te schrijven via onderstaand inschrijvingsformulier.

Tot tien dagen voor de opleiding kunt u uw inschrijving kosteloos annuleren. 

Mits voorafgaande verwittiging kunt u zich altijd laten vervangen door een collega met het oog op de administratieve afhandeling.

Voor meer informatie kunt u ons telefonisch bereiken op 03 680 15 50 of per e-mail studiedag@intersentia.be


Persoonlijke gegevens

Factuuradres (indien afwijkend van bovenstaand adres)

* Verplichte velden