Wat ervan te zeggen (vierde editie)

Dit is de nieuwe vierde editie die verschijnt in september 2018. 
Tot en met 30 juni 2018 kunt u de derde editie bestellen. 

Dit boek gaat over beroepsgeheim, het opslaan en verwerken van persoonsgegevens, medische informatie, het uitwisselen van informatie tussen collega’s en voorzieningen, met leidinggevenden, met ouders en minderjarigen, bij kindermishandeling, en met politie en justitie. Ook recente methodieken als cliënt(en)-overleg en casemanagement worden besproken.

boek | verwacht | 4e editie
september 2018 | x + 412 blz.

Paperback
€ 40,-


ISBN 9789400009110


Speciale voorwaarden
- Studentenprijs € 32,-


Verschijnt 20 september 2018

Inhoud

Dit boek gaat over beroepsgeheim, het opslaan en verwerken van persoonsgegevens, medische informatie, het uitwisselen van informatie tussen collega’s en voorzieningen, met leidinggevenden, met ouders en minderjarigen, bij kindermishandeling, en met politie en justitie. Ook recente methodieken als cliënt(en)-overleg en casemanagement worden besproken.

Het boek biedt een overzicht van de bijhorende wettelijke en deontologische kaders. Centraal in dit boek staan praktijk en refl ectie. Niet alleen wordt elk thema door de auteur vanuit een ethisch kader doorgelicht, maar telkens wordt het getoetst aan concrete casussen waarmee de praktijkwerker dagelijks geconfronteerd wordt. Van elk wettelijk of deontologisch kader wordt nagegaan wat het belang ervan is voor de concrete begeleiding en samenwerking met cliënten en collega’s.

Hoofdstukken

De individuele hoofdstukken zijn (nog) niet beschikbaar.

Ook interessant voor u: