Verkoopmanagement toegepast (derde editie)

Dit is de nieuwe derde editie die verschijnt in september 2018. 
Tot en met 30 juni 2018 kunt u de tweede editie bestellen. 

Het verkoopmanagementvak is niet meer wat het geweest is. Verkoopmanagement is een managementdiscipline die méér vereist dan verkopen. Verkoopmanagement is een managementdiscipline die méér vereist dan verkopen. Salesmanagement draagt
ontegensprekelijk bij tot het realiseren van een succesvolle bedrijfsstrategie en vraagt heel wat managementkunde in de bedrijfsorganisatie.

Auteur(s):
Johan Vanhaverbeke
Reeks:
Toegepast
Volume:
boek | verwacht | 3e editie
september 2018 | x + 252 blz.

Paperback
€ 49,-


ISBN 9789400009189


Speciale voorwaarden
- Studentenprijs € 35,-


Verschijnt 20 september 2018

Inhoud

Het verkoopmanagementvak is niet meer wat het geweest is. Verkoopmanagement is een managementdiscipline die méér vereist dan verkopen. Salesmanagement draagt ontegensprekelijk bij tot het realiseren van een succesvolle bedrijfsstrategie en vraagt heel wat managementkunde in de bedrijfsorganisatie.

Het handboek Verkoopmanagement toegepast maakt naadloos de aansluiting met het strategisch en tactisch ‘marketing-denken en doen’. Het is een praktijkgerichte en gestructureerde handleiding om een adequate verkooporganisatie op te bouwen en te managen die aansluit bij de bedrijfsstrategie.

Het volledige commerciële managementspectrum komt aan bod. Zowel kwalitatieve als kwantitatieve aspecten, people management, verkoopinformatiesystemen en de formulering van commerciële doelstellingen komen aan bod.

Het is een glashelder studieboek dat vooral de management- en bedrijfsstrategische invalshoeken van het verkoopmanagementvak behandelt. De jarenlange ervaring van de auteur in marketing- en verkoopmanagement wordt geïntegreerd in werkbare en praktijkgerichte professionele concepten. Het is vooral ook een werkboek dat aanzet om zelf aan de slag te gaan.

Voor docenten die dit handboek al verplicht lesmateriaal gebruiken, is er bovendien elektronisch les- en oefenmateriaal. Met behulp van een digitaal leerplatform kunt u de materie op een interactieve manier inoefenen. Via de website van Intersentia (www.intersentia-educatief.be) kunt u contact opnemen met de uitgeverij om toegang te krijgen tot dit Edumatic-oefenpakket.

Hoofdstukken

De individuele hoofdstukken zijn (nog) niet beschikbaar.

Over de reeks

Toegepast

De reeks Toegepast omvat uitgewerkte en praktijkgerichte studieboeken over uiteenlopende vakgebieden.
Deze boeken worden gekenmerkt door hun overzichtelijke structuur en zijn zodanig uitgewerkt dat zij zo veel mogelijk aanleunen bij de praktijk.

Meer over deze reeks