Verbindende eenzijdige belofte

In het boek gaat de auteur vervolgens na of en in welke mate men door een eenzijdige belofte gebonden kan zijn en hoe deze eenzijdige belofte zich verhoudt tot de overeenkomst
Auteur(s):
Caroline Cauffman
boek | uitverkocht | 1e editie
maart 2005 | 952 blz.

Hardback
€ 175,-


ISBN 9789050954143

Uitverkocht

Inhoud

Dit monumentale boek vertrekt vanuit de vaststelling dat het statuut van de verbindende kracht van een belofte die bedoeld is om verbindend te zijn zonder aanvaarding zeer onduidelijk blijft. Caroline Cauffman schept hierin klaarheid en neemt een sterk wetenschappelijk onderbouwd standpunt in omtrent de vraag of een eventueel toekomstig Europees privaatrecht verbindende kracht dient toe te kennen aan de eenzijdige belofte, of de aldus verbindende eenzijdige belofte moet worden beschouwd als een zelfstandige rechtsfiguur onderscheiden van de overeenkomst, en welke regels daar tenslotte voor moeten gelden.

Het boek opent met een grondige studie van het Belgische recht. Ondanks het stilzwijgen van het B.W. heeft de verbindende eenzijdige belofte zich hier opgewerkt tot bron van verbintenissen, terwijl in het Franse recht de erkenning van deze verbindende kracht aanvankelijk op meer weerstand stuitte. Opmerkelijk is dat in Nederland het nieuwe B.W. de verbindende kracht van de eenzijdige belofte niet als dusdanig heeft erkend. Het Duitse recht erkent de verbindende eenzijdige belofte enkel in de door de formele wet voorziene gevallen.

In het boek gaat de auteur vervolgens na of en in welke mate men door een eenzijdige belofte gebonden kan zijn en hoe deze eenzijdige belofte zich verhoudt tot de overeenkomst. Ook de rechtspraak en de literatuur die niet rechtstreeks de verbindende eenzijdige belofte beogen, maar die betrekking hebben op fenomenen die als toepassingen hiervan kunnen worden beschouwd en de obligatoire overeenkomsten, komen in dit boek uitgebreid aan bod

Hoofdstukken

De individuele hoofdstukken zijn (nog) niet beschikbaar.