Update vennootschapsbelasting 2018: de belangrijkste wijzigingen (incl. zomerakkoord) praktisch toegelicht

03 Mei 2018
Gent
08 Mei 2018
Antwerpen
€ 361,79 (incl. BTW)


Tijdens deze studiedag worden de wijzigingen in de vennootschapsbelasting voor aanslagjaar 2018 praktisch toegelicht. Omdat de regering n.a.v. het zomerakkoord de vennootschapsbelasting heeft hervormd, worden tevens de belangrijkste wijzigingen, zoals die van toepassing worden vanaf aanslagjaar 2019, toegelicht. Met deze fiscale update bent u bijgevolg terug volledig mee, kunt u uw cliënteel accuraat adviseren en ontvangt u bovendien nuttige tips voor uw beroepspraktijk.

Spreker
Filip Vandenberghe, adviseur bij de Federale Overheidsdienst Financiën, docent inzake fiscaliteit voor de vakgebieden personen- en vennootschapsbelasting aan onder meer SBM, Vives - Brugge Business School (postgraduaat fiscaliteit i.s.m. KU Leuven), gastdocent aan de EHSAL-FHS en spreker op fiscale seminaries.

Doelgroep
Boekhouders, accountants, fiscalisten, bedrijfsrevisoren







Programma

8u30: ontvangst deelnemers
9u: actualia aanslagjaar 2018 (deel 1)
10u30: koffiepauze
10u50: actualia aanslagjaar 2018 (deel 2)
12u20-13u: broodjeslunch
13u: hervorming van de vennootschapsbelasting n.a.v. het zomerakkoord (deel 1)
14u30: koffiepauze
15u: hervorming van de vennootschapsbelasting n.a.v. het zomerakkoord (deel 2)
16u30: einde

Inhoud
In de voormiddag ligt de focus op de wijzigingen voor aanslagjaar 2018, nl. een actueel en praktijkgericht overzicht van de gewijzigde wetgeving, circulaires, recente rechtspraak, belangrijke rulings en parlementaire vragen.

In de namiddag wordt de hervorming van de vennootschapsbelasting besproken naar aanleiding van het zomerakkoord. Onder meer de volgende maatregelen, die van kracht worden vanaf 1.01.2018 (aanslagjaar 2019), worden verder toegelicht vanuit een praktijkgerichte invalshoek:

-algemene tariefdaling vennootschapsbelasting
-schrapping 0,412% tarief op meerwaarden
-investeringsaftrek KMO gaat voor de jaren 2018 en 2019 van 8% naar 20%
-wijziging aanrekening kapitaalsvermindering en uitbreiding basis van de roerende voorheffing
-vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing wetenschappelijk onderzoek (ook bachelors)
-verstrenging regeling voor inschakelingsbedrijven
- verstrenging bij de aanleg van voorzieningen voor risico’s en kosten
-notionele intrestaftrek wordt berekend op het incrementeel eigen vermogen
-de toepassing van de investeringsreserve dooft uit
-de DBI voorwaarde van minimale participatie wordt eveneens van toepassing bij de vrijstelling van meerwaarden in de vennootschapsbelasting
-de DBI-overschotten worden zoals bij overdraagbare verliezen beperkt bij neutrale reorganisaties
-verhoging van de DBI-aftrek van 95 % naar 100%
-de minimumbezoldiging wordt opgetrokken en er komt een afzonderlijke aanslag bij niet naleving van deze voorwaarde
-afschaffing van de 13% regel bij uitkering van dividenden
-verhoging van het tarief inzake de vermeerdering wegens onvoldoende voorafbetalingen
-de minimale aanslagbasis bij niet aangifte wordt verhoogd
-bij een fiscale controle zullen de verhoogde inkomsten steeds aanleiding geven tot belastingen (indien met toepassing van een belastingverhoging)
- invoering van het matching principe op fiscaal gebied i.v.m. vooruitbetaalde kosten
-hervorming nalatigheids- en moratoriumintresten
-wijziging CO2 gerelateerde aftrek voor kosten personenwagens (overgangsregeling) tot 2020

Praktische informatie

Locaties en data

- Gent | 3 mei 2018
Vormingscentrum Guislain
Jozef Guislainstraat 43
9000 Gent
routebeschrijving (gratis parking ter plaatse)

- Antwerpen | 8 mei 2018
De Jachthoorn
Doornstraat 11
2550 Kontich
routebeschrijving (gratis parking ter plaatse)


Erkenningen

- IAB: erkend voor 6u
- BIBF: erkend voor 6u

Prijs

Deelnameprijs is inclusief documentatiemap, syllabus en koffie- en lunchpauze.

Na ontvangst van uw inschrijving is deze definitief en is het inschrijvingsgeld verschuldigd. Wijziging van uw inschrijving achteraf is niet mogelijk noch restitutie van het inschrijvingsgeld. Mits voorafgaande verwittiging kunt u een vervanger sturen, mocht u verhinderd zijn.

Inschrijven

Stap 1: gegevens deelnemer

Stap 2: kies datum en locatie

03 Mei 2018 - Gent
08 Mei 2018 - Antwerpen

Stap 3: deelnemer toevoegen aan bestelling

Overzicht en betaling

Er zijn nog geen deelnemers toegevoegd.


Voorwaarden

totaal

€ 0,00

Totaal (excl. btw)
€ 0,00