Misbruik binnen de onderneming

11 oktober 2017
Antwerpen
€ 228,87 (incl. BTW)

Misbruik binnen ondernemingen is een ernstig maatschappelijk probleem met een grote impact. Deze studiedag benadert het ruime begrip ‘misbruik’ vanuit verschillende rechtstakken.

Vanuit vennootschapsrechtelijk perspectief gaat Robby Houben in op misbruik binnen de onderneming door aandeelhouders en/of bestuurders. Frequente toepassingsgevallen worden geanalyseerd, waaronder misbruik van stemrecht, van het vraagrecht, van de rechtsvorm of rechtspersoonlijkheid, van vennootschapsgoederen etc. Telkens is er aandacht voor de sanctionering van het misbruik.

Vervolgens bespreekt Daniël Cuypers de problematiek vanuit het perspectief van het arbeidsrecht. Twee bijzondere topics worden uitgebreid besproken. Enerzijds ligt de focus op het verzamelen van rechtmatig bewijs door de werkgever in het licht van de Antigoonrechtspraak, anderzijds wordt ook een focus gelegd op de problematiek van klokkenluiders (aankaarten van misbruik door de werknemers: intern en extern).

Om fiscaal misbruik binnen de onderneming te bestrijden, kan de fiscus een beroep doen op de algemene antimisbruikbepaling van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen. In haar voordracht gaat Anne Van de Vijver dieper in op een aantal concrete toepassingsgevallen. Onder meer de reorganisatie van vennootschappen, het gebruik van verliesvennootschappen en onroerendgoedtransacties komen aan bod.

Tot slot behandelt Melissa Vanmeenen het misbruik door de schuldenaar/onderneming binnen het insolventierecht. Hierbij is er zowel aandacht voor misbruik in het zekerhedenrecht als voor misbruik in het raam van insolventieprocedures. Per deeldomein wordt besproken hoe de onderneming het insolventierecht kan manipuleren. Er worden tevens oplossingen aangereikt voor de geïdentificeerde misbruiken.

Omwille van de specificiteit komt de strafrechtelijke sanctionering van misbruik niet aan bod.


SPREKERS

Prof. dr. A.-M. Van den Bossche, UAntwerpen
Prof. dr. Robby Houben, UAntwerpen, advocaat balie Antwerpen
Prof. dr. Daniël Cuypers, UAntwerpen
Prof. dr. Anne Van de Vijver, UAntwerpen, advocaat balie Brussel
Prof. dr. Melissa Vanmeenen, UAntwerpen

Programma

PROGRAMMA

13u30 Verwelkoming en inleiding door de voorzitter
Prof. dr. A.-M. Van den Bossche, UAntwerpen

13u40 Misbruik in de onderneming door aandeelhouders en bestuurders
Prof. dr. Robby Houben, UAntwerpen, advocaat balie Antwerpen

14u30 Arbeidsrecht: al wie misbruikt, is gezien!?
Prof. dr. Daniël Cuypers, UAntwerpen

15u20 Koffiepauze

15u45 Misbruik en de doelstelling van de fiscale wetgever
Prof. dr. Anne Van de Vijver, UAntwerpen, advocaat balie Brussel

16u35 Misbruik/gebruik van het insolventierecht
Prof. dr. Melissa Vanmeenen, UAntwerpen

17u25 Vragenronde

17u40 Slotrede en besluit

Praktische informatie

Datum en locatie
woensdag 11 oktober 2017 - 13u30 tot 18u00

Universiteit Antwerpen - Stadscampus - Hof van Liere (Tassiszaal)

Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen

Prijs
195 euro (inclusief documentatiemap, koffiepauze en het verslagboek Misbruik van recht binnen de onderneming).

Erkenningen
- Erkend door het IAB voor 4 vormingsuren
- Erkenning door de OVB in aanvraag
- Tussenkomst door het IGO in aanvraag


Inlichtingen
Intersentia
Tel. 03 680 15 50 | Fax. 03 658 71 21
studiedag@intersentia.be

Inschrijven

Stap 1: gegevens deelnemer

Stap 2: kies datum en locatie

Individuele opleiding
11 oktober 2017 - Antwerpen

Stap 3: deelnemer toevoegen aan bestelling

Overzicht en betaling

Er zijn nog geen deelnemers toegevoegd.


Voorwaarden
Voorwaarden

totaal

€ 0,00

Totaal (excl. btw)
€ 0,00