Wat ervan te zeggen (derde editie)

Deze derde editie kunt u bestellen tot en met 30 juni 2018.
De nieuwe vierde editie is beschikbaar vanaf september 2018 en kunt u hier bestellen. 

Dit boek gaat over beroepsgeheim, het opslaan en verwerken van persoonsgegevens, medische informatie, het uitwisselen van informatie tussen collega’s en voorzieningen, of met leidinggevenden, met ouders en minderjarigen, bij mishandeling en misbruik, en met politie en justitie. Ook de impact van sociale media, e-Health en recente methodieken als casemanagement worden besproken. Het boek biedt een overzicht van de bijbehorende wettelijke en deontologische kaders.

Auteur(s):
Rudy Schellaert
boek | verschenen | 3e editie
september 2016 | x + 412 blz.

Paperback
€ 40,-


ISBN 9789400007291


Speciale voorwaarden
- Studentenprijs € 32,-

Inhoud

Dit boek gaat over beroepsgeheim, het opslaan en verwerken van persoonsgegevens, medische informatie, het uitwisselen van informatie tussen collega’s en voorzieningen, met leidinggevenden, met ouders en minderjarigen, bij kindermishandeling, en met politie en justitie. Ook recente methodieken als cliënt(en)-overleg en casemanagement worden besproken.

Het boek biedt een overzicht van de bijhorende wettelijke en deontologische kaders. Centraal in dit boek staan praktijk en refl ectie. Niet alleen wordt elk thema door de auteur vanuit een ethisch kader doorgelicht, maar telkens wordt het getoetst aan concrete casussen waarmee de praktijkwerker dagelijks geconfronteerd wordt. Van elk wettelijk of deontologisch kader wordt nagegaan wat het belang ervan is voor de concrete begeleiding en samenwerking met cliënten en collega’s.

Hoofdstukken

Inhoud (p. 0)

Opzet (p. 1)

Workshops (p. 11)

Hoofdstuk 1. Tijdgeest en context (p. 19)

Hoofdstuk 2. Privacy (p. 41)

Hoofdstuk 3. Beroepsgeheim (p. 55)

Hoofdstuk 4. Persoonsgegevens (p. 117)

Hoofdstuk 5. Medische Informatie (p. 175)

Hoofdstuk 6. Cliënt (p. 185)

Hoofdstuk 7. Minderjarige (p. 239)

Hoofdstuk 8. Mishandeling (p. 269)

Hoofdstuk 9. Sociale Media (p. 291)

Hoofdstuk 10. Informatie binnen een organisatie/voorziening (p. 303)

Hoofdstuk 11. Uitwisseling tussen organisaties/voorzieningen (p. 335)

Hoofdstuk 12. Uitwisseling met politie en justitie (p. 349)

Hoofdstuk 13. Een virtuele cliënt? (p. 375)

Bibliografie (p. 387)

Lijst van afkortingen (p. 399)

Ook interessant voor u: