1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

 1. In dit boek wordt verslag uitgebracht van het tweede deel van het onderzoek naar de grensoverschrijdende (zware, georganiseerde) criminaliteit in de Euregio Maas-Rijn en de (mogelijkheden tot verbetering van de) politiële, justitiële en bestuurlijke samenwerking in deze regio ter bestrijding hiervan.
  Hardback
  € 150,-

 2. In dit boek worden de misdrijven van valsheid en gebruik van valse geschriften grondig herdacht. Dat resulteert niet alleen in noodzakelijke suggesties de lege ferenda, maar biedt de rechtspraktizijn vooral een overzichtelijke en vrijwel exhaustieve stand van zaken van het leerstuk, met tal van oplossingen voor concrete problemen uit de rechtspraktijk.
  Hardback
  € 155,-

 3. Dit boek analyseert de Nederlandse en Belgische implementatiewetgeving in hoofdlijnen: voorwaarden voor overlevering, gronden waarop de overlevering kan of moet worden geweigerd en het verloop van de overleveringsprocedure komen hierbij aan bod.
  Paperback
  € 45,-

 4. In dit handige boek schetst de auteur het volledige fiscaal strafrecht op een minutieuze en praktijkgerichte wijze. Met oog voor detail en rekening houdend met alle recente wetswijzigingen en evoluties in de rechtspraak komen alle aspecten van het materiële fiscaal strafrecht en de procedure aan bod.
  Paperback
  € 49,-

 5. In dit boek wordt het juridisch kader geschetst om hulp te bieden aan kinderen in problematische opvoedingssituaties. Achtereenvolgens geeft de auteur een overzicht van de waarborgen die de minderjarige in een crisissituatie kan doen gelden, komt de vrijwillige hulpverlening aan bod, wordt de procedure ontleed voor minderjarigen die onder toezicht komen van de jeugdrechter en leest men een overzicht van maatregelen tegen de ouders.
  Paperback
  € 45,-

 6. In deze studie wordt zowel een brede als diepgaande analyse gemaakt van de georganiseerde criminaliteit en de strafrechtelijke samenwerking in de Nederlandse grensgebieden.
  Paperback
  € 70,-

 7. From 16 until 21 September 2007 the XIIIth World Congress on procedural law was held in Salvador de Bahia, Brazil. The congress was dedicated to the theme `New Trends in Procedural Law” and was organised by the International Association of Procedural Law.
  Paperback
  € 55,-

 8. It is now unquestionable that corruption has become an issue of international concern. A complex set of substantive and procedural rules has emerged concerning the prevention and repression of corruption, representing the international legal framework against corruption. This book traces tthe emergence of this framework and engages in a systematic analysis of its content, highlighting weaknesses and innovative aspects. 1
  Paperback
  € 95,-

 9. In deze uitgave geven de auteurs een volledig overzicht van de regelgeving zoals die eruit zal zien vanaf de inwerkingtreding van de BIMWet.
  Paperback
  € 75,-

 10. In dit boek wordt niet alleen aandacht geschonken aan de onroerendgoed-gerelateerde misdrijven van Boek II van het Strafwetboek, maar ook aan een specifieke tak van het bijzonder strafrecht, het stedenbouwstrafrecht (met inbegrip van ruimtelijke ordening), waar bijna exclusief wordt gefocust op de onroerende goederen.
  Paperback
  € 65,-
 
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5