1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

 1. In het Octopus-akkoord van mei 1998 werd een ingrijpende hervorming van het openbaar ministerie aangekondigd. In dit boek wordt de eerste grondige analyse gemaakt van de problemen waarmee het O.M. zich in België geconfronteerd weet en van de oplossingen die daarop volgende uitgewerkte wetten voor deze problemen trachten aan te reiken.
  Paperback
  € 150,-
 2. Strafrecht en seksualiteit

  Verschijnt 10 september 2002

  Dit boek behandelt de strafrechtelijke normering van gedragingen die verband houden met de menselijke seksualiteitsbeleving. Het geeft een gestructureerd overzicht van de ontwikkeling en de vigerende inhoud van het Belgisch seksueel strafrecht.
  Paperback
  € 145,-
 3. In staat van uitlevering

  Verschijnt 12 december 2002

  Het uitleveringsrecht staat aan de vooravond van ingrijpende wijzigingen. De aanslagen in de Verenigde Staten van september 2001 hebben de internationale strafrechtelijke samenwerking in een stroomversnelling gebracht.
  Paperback
  € 120,-

 4. In het licht van deze problematiek onderzoekt de auteur welke wijzigingen het Belgisch straf(proces)recht dient te ondergaan om deze vorm van criminaliteit te bestrijden.
  Paperback
  € 95,-

 5. In deze bundel vindt de lezer de analyses en standpunten van een 14-tal specialisten die elk vanuit hun eigen professionele ervaring en expertise met deze materie dagelijks in contact komen.
  Paperback
  € 65,-
 6. Voordeelsontneming

  Verschijnt 1 februari 2005

  In dit boek worden zowel de toepassingsvoorwaarden als het rechtskarakter van de verbeurdverklaring van illegale vermogensvoordelen (art. 42 lid 3 e.v. Sw.), kortweg voordeelsontneming genoemd, onder de loep genomen.
  Hardback
  € 125,-

 7. Dit praktische boekje biedt een interdisciplinaire benadering van de complexe materie van druggebruik bij en door jongeren. In dit boek wordt het druggebruik van jongeren als het ware chronologisch in beeld gebracht.
  Paperback
  € 40,-

 8. Het onderzoek dat in dit boek centraal staat, is één van deze initiatieven: het werd verricht op verzoek van de betrokken autoriteiten in de (Nederlandse) politieregio Limburg-Zuid.
  Paperback
  € 50,-

 9. Privacy is a central value in liberal political theory – a value that is now enshrined in the European Convention on Human Rights: but what does privacy involve, and why should it be so important?
  Paperback
  € 46,50
 
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5