1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 1. Nullum Crimen

  Verschijnt 22 juni 2018

  Nullum Crimen is een peer-reviewed, tweemaandelijks tijdschrift dat zowel de strafrechtspractici als de academici op de hoogte houdt van het reilen en zeilen in het Belgische strafrecht en strafprocesrecht.
  € 268,75 / jaar

 2. In het Octopus-akkoord van mei 1998 werd een ingrijpende hervorming van het openbaar ministerie aangekondigd. In dit boek wordt de eerste grondige analyse gemaakt van de problemen waarmee het O.M. zich in België geconfronteerd weet en van de oplossingen die daarop volgende uitgewerkte wetten voor deze problemen trachten aan te reiken.
  Paperback
  € 150,-
 3. Strafrecht en seksualiteit

  Verschijnt 10 september 2002

  Dit boek behandelt de strafrechtelijke normering van gedragingen die verband houden met de menselijke seksualiteitsbeleving. Het geeft een gestructureerd overzicht van de ontwikkeling en de vigerende inhoud van het Belgisch seksueel strafrecht.
  Paperback
  € 145,-
 4. In staat van uitlevering

  Verschijnt 12 december 2002

  Het uitleveringsrecht staat aan de vooravond van ingrijpende wijzigingen. De aanslagen in de Verenigde Staten van september 2001 hebben de internationale strafrechtelijke samenwerking in een stroomversnelling gebracht.
  Paperback
  € 120,-

 5. In het licht van deze problematiek onderzoekt de auteur welke wijzigingen het Belgisch straf(proces)recht dient te ondergaan om deze vorm van criminaliteit te bestrijden.
  Paperback
  € 95,-

 6. Dit boek behelst een kritische analyse van de krachtlijnen van de wet en een grondige studie van de regeling van deze “nieuwe” onderzoeksmethoden.
  Paperback
  € 28,-

 7. In deze bundel vindt de lezer de analyses en standpunten van een 14-tal specialisten die elk vanuit hun eigen professionele ervaring en expertise met deze materie dagelijks in contact komen.
  Paperback
  € 65,-
 8. Voordeelsontneming

  Verschijnt 1 februari 2005

  In dit boek worden zowel de toepassingsvoorwaarden als het rechtskarakter van de verbeurdverklaring van illegale vermogensvoordelen (art. 42 lid 3 e.v. Sw.), kortweg voordeelsontneming genoemd, onder de loep genomen.
  Hardback
  € 125,-

 9. Dit praktische boekje biedt een interdisciplinaire benadering van de complexe materie van druggebruik bij en door jongeren. In dit boek wordt het druggebruik van jongeren als het ware chronologisch in beeld gebracht.
  Paperback
  € 40,-
 
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5