1. In het eerste deel van dit boek geeft de auteur een duidelijke afbakening en omschrijving van de begrippen toerekeningsvatbaarheid en internering. In een volgend deel worden de toepassingsvoorwaarden van internering geanalyseerd, met ruime aandacht voor het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en de evoluties in de Belgische rechtspraak. Tevens bespreekt de auteur uitvo...
    Hardback
    € 125,-

  2. This book sets out a human rights approach to domestic abuse. It argues that the European Convention on Human Rights provides a powerful framework upon which to build a strong legal response to the problem of domestic abuse.
    Paperback
    € 59,-