1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 1. Equal is not Enough

  Verschijnt 20 september 2016

  A carefully selected and rigourously peer reviewed set of papers from the ‘Equal is not Enough’ conference hosted at Antwerp University in February 2015.
  Paperback
  € 45,-

 2. This book discusses the issue of these links and, more specifically, the question of how EU law defines the link needed to obtain the right to reside in a Member State and the right to social and employment protection in that State.
  Paperback
  € 80,-

 3. This book gives an overall picture of the principles of Belgian labour law, i.e. employment law as well as industrial relations law. The authors not only describe and analyse the legal aspects of labour relations, but also indicate developing trends in Belgium.
  Paperback
  € 75,-

 4. Deze bundel bevat vijf bijdragen naar aanleiding van presentaties tijdens de Alumnidag nr. 3 van de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de UGent.
  Paperback
  € 75,-
 5. Mensenrechten in de praktijk

  Verschijnt 17 juni 2016

  Dit boek onderzoekt de impact van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens op de Belgische rechtspraktijk.
  Paperback
  € 58,-

 6. In dit cahier wordt het thema mens belicht vanuit twee invalshoeken, arbeid en gezondheid enerzijds en psychosociale aspecten anderzijds.
  Paperback
  € 42,-

 7. Whereas participatory democracy was traditionally meant to further the maximum participation of citizens in political life, the EU supports a modern version of the participatory ideal where citizens are represented by a selfdesignated elite of civil society experts. This book takes a critical stance on that technocratic form of government. At the same time, it examines whether there are realistic ways for a bureaucratic organization like the E...
  Hardback
  € 75,-

 8. The European economic unification has come about without any adjusting or accompanying economic and social policies. Its effects on social and human relations go far beyond the economic and commercial domains. This book discusses the changes that are apparent at three levels: the primary economic level, the social level and the general or societal level.
  Paperback
  € 50,-

 9. In dit themanummer van het Tijdschrift voor Bouwrecht en Onroerend Goed komen o.a. volgende thema’s aan bod: buitenlandse werknemers buiten de EU – arbeidskaarten, terbeschikkingstelling van werknemers, arbeidsongevallen en schijnzelfstandigheid.
  Garenloos
  € 50,-
 10. De sociale verkiezingen uitgeplozen

  Verschijnt 28 oktober 2015

  Dit cahier heeft de ambitie om een nuttig werkinstrument te zijn voor al wie betrokken is bij dit vierjaarlijkse evenement, alsook een inspiratiebron voor de beleidsmakers.
  Paperback
  € 70,-
 
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5