1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

 1. The European Energy Law Report III presents an overview of the most important legal developments in the field of EU and national energy law as discussed at the 2005 European Energy Law Seminar.
  Paperback
  € 125,-

 2. This volume offers a comprehensive presentation of current international and European Union legislation in the field of nuclear energy, which has developed substantially over the past fifteen years or more. It also addresses instruments and acts pertaining to related aspects of nuclear energy, e.g. environmental protection, waste disposal etc
  Paperback
  € 125,-

 3. Al deze thema’s komen in dit boek aan bod en trachten een antwoord te geven op de vraag of de vrijmaking van de elektriciteits- en gasmarkt zich al dan niet in een stroomversnelling bevindt.
  Paperback
  € 175,-

 4. Met dit boek was het de bedoeling om te komen tot een geïntegreerde en meer effectieve wetgeving op het vlak van natuurbehoud, landschapszorg, bosbeheer, soortenbescherming en jacht.
  Paperback
  € 85,-

 5. Het Jaarboek Energierecht 2004 geeft binnen het domein van het energierecht een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen tijdens 2004 op Europees, federaal en regionaal niveau.
  Paperback
  € 145,-

 6. Dit werk geeft samen met de bespreking van het basisdecreet van 28 juni 1985 in het eerste deel een chronologisch overzicht van de motieven en doelstellingen die de decreetgever had bij het wijzigen van het Milieuvergunningsdecreet.
  Hardback
  € 120,-

 7. This book examines the current international legal regime relevant to the intentional destruction of the environment during warfare, where it has intentionally been targeted as a ‘victim’, or somehow manipulated to serve as a ‘weapon’ of warfare.
  Paperback
  € 75,-

 8. This book examines the legal frameworks applying to offshore grid development under international law, European Union law and national law. It reveals that these legal frameworks have not been developed to facilitate such complex (cross-border) infrastructure.
  Hardback
  € 145,-
 9. The Energy Community

  Verschijnt 10 augustus 2015

  Founded to bring stability and investment to the war-torn countries of South-East Europe, the Energy Community has developed into Europe’s key instrument to secure energy supplies. Recent developments in Ukraine, one of the Energy Community’s members, as well as the incipient debate to create an Energy Union, highlight the importance of this organisation and its ever-increasing future relevance. This book offers unprecedented insight into all ...
  Paperback
  € 95,-

 10. The central topic of this book is the effectiveness of environmental law. It offers a fruitful and stimulating dialogue between practitioners and academics, from varied countries and varied fields, combining empirical and theoretical approaches to the topic.
  Paperback
  € 75,-
 
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5