1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

 1. This book gives a general insight into the legal aspects of soil pollution and the decontamination of polluted soil.
  Paperback
  € 123,-
 2. Strafbare overheden

  Verschijnt 31 mei 2001

  Dit boek is het resultaat van een onderzoek naar de strafrechtelijke aansprakelijkheid van overheden voor milieuverstoring. De concrete aanleiding voor deze studie is de rechtspraak van de Hoge Raad.
  Paperback
  € 150,-

 3. In dit boek wordt onderzocht hoe de aansprakelijkheid voor schade door catastroferisico's op efficiënte wijze kan worden geregeld en op welke wijze kan worden voorzien in een adequaat compensatiesysteem.
  Paperback
  € 210,-

 4. Het "Jaarboek Energierecht 2002" geeft binnen het domein van het energierecht een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen tijdens 2002 op Europees, federaal en regionaal niveau. 1 1
  Paperback
  € 145,-

 5. Dit boek handelt over de wijzigingen die de gas- en elektriciteitssector in België hebben ondergaan. In een eerste deel wordt de historische evolutie van de gas- en elektriciteitsverdeling geschetst evenals de fundamentele principes, zoals openbare dienst en algemeen belang. In een tweede deel wordt ingegaan op de huidige organisatie van de gas- en elektriciteitsmarkt.
  Paperback
  € 175,-
 6. Conflicting Integration

  Verschijnt 19 februari 2004

  This book provides a comprehensive explanatory framework for understanding the European Community environmental law. It looks behind the technicalities of the European Union environmental law as it explains the purpose and effects of Community’s rulemaking.
  Hardback
  € 75,-

 7. Het Jaarboek Energierecht 2003 geeft binnen het domein van het energierecht een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen tijdens 2004 op Europees, federaal en regionaal niveau.
  Paperback
  € 145,-

 8. Dit werk geeft samen met de bespreking van het basisdecreet van 28 juni 1985 in het eerste deel een chronologisch overzicht van de motieven en doelstellingen die de decreetgever had bij het wijzigen van het Milieuvergunningsdecreet.
  Hardback
  € 120,-

 9. Het Jaarboek Energierecht 2004 geeft binnen het domein van het energierecht een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen tijdens 2004 op Europees, federaal en regionaal niveau.
  Paperback
  € 145,-

 10. The European Energy Law Report II presents an overview of the most important legal developments in the field of EC and national energy law as discussed at the European Energy Law Seminar in 2004. The book covers four different areas of legal development.
  Paperback
  € 125,-
 
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5