1. This book examines several aspects of the equality and non-discrimination norms in the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD).
    Paperback
    € 85,-

  2. A carefully selected and rigourously peer reviewed set of papers from the ‘Equal is not Enough’ conference hosted at Antwerp University in February 2015.
    Paperback
    € 45,-

  3. Het Steunpunt Gelijkekansenbeleid kreeg in 2013 de opdracht van Gelijke Kansen Vlaanderen om te bestuderen hoe het Vlaamse beleid zicht verhoudt tot het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de Rechten van Personen met een Handicap. Dit VN-Verdrag van 2006 zal fungeren als toetssteen ten aanzien van het Vlaamse beleid inzake personen met een handicap. Het is de doelstelling van deze studie om de hiaten in het beleid aan te tonen en elementen ...