1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 1. De onteigeningsprocedure

  Verschijnt 10 april 2007

  Dit boek behandelt de eigenlijke onteigening sensu stricto: de gerechtelijke fase. Ze begint aan de hand van een eenzijdig verzoekschrift uitgaande van de overheid neergelegd op de rechtbank nadat gebleken is dat het betrokken goed niet tegen een redelijke prijs in der minne verworven kon worden.
  Paperback
  € 90,-
 2. Jaarboek Energierecht 2005-2006

  Verschijnt 20 maart 2007

  Het Jaarboek Energierecht 2005-2006 geeft binnen het domein van het energierecht een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen tijdens 2005 en 2006 op Europees, federaal en regionaal niveau.
  Paperback
  € 145,-

 3. This book aims to stimulate reflection on current developments in European bioethics, such as the connection between social science and bioethics, care ethics, bioethics and law, and ethics and technology. A common theme in these four topics is the growing interrelationship between disciplines or approaches in bioethics and law.
  Paperback
  € 47,50

 4. The European Energy Law Report IV presents an overview of the most important legal developments in the field of EU and national energy law as discussed at the 2006 European Energy Law Seminar. It examines recent developments in EU and National Law affecting the energy sector.
  Paperback
  € 125,-

 5. In line with its strong position in clinical research, Belgium was one of the first European Member States where the implementing regulation of the Clinical Trials Directive is fully operational. The specific conditions provided for in the legislation concerning experiments on the human person reinforce Belgium as a very attractive host for clinical trials, ensuring a lasting environment for innovative research. This new edition of the Operati...
  Paperback
  € 76,-

 6. Papers Derived from the Conference on the Human Right to a Safe and Healthful Environment and the Responsibilities Under International Law of Operators of Nuclear Facilities, held in Salzburg, Austria, October 20-23, 2005.
  Paperback
  € 38,80
 7. Het nieuwe gemeentedecreet

  Verschijnt 31 oktober 2007

  In dit liber wordt een eerste evaluatie van de nieuwe regeling uitgewerkt, maar ook de wijze waarop gemeenten in rechte kunnen optreden en de plaats van de burger in het Gemeentedecreet worden uitvoerig belicht.
  Paperback
  € 45,-
 8. De Grondwet in groothoekperspectief

  Verschijnt 10 december 2007

  Ter ere van het emeritaat van Professor Karel Rimanque behandelen zijn elf discipelen de grote hoofdstukken van het staatsrecht, bekeken vanuit het perspectief van de Grondwet.
  Hardback
  € 140,-

 9. In deze uitgave wordt het huurrecht intradisciplinair benaderd. Het huurrecht is immers innig verweven met de diverse takken van het privaatrecht, en zelfs van het publiek recht.
  Hardback
  € 90,-

 10. In dit boek worden de bepalingen van deze omvangrijke en complexe wet op een toegankelijke wijze grondig besproken. Er werd niet geaarzeld om een aantal pijnpunten die in de praktijk kunnen rijzen nader te behandelen.
  Paperback
  € 40,-
 
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5