1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

 1. This book gives a general insight into the legal aspects of soil pollution and the decontamination of polluted soil.
  Paperback
  € 123,-

 2. This book gives an overview of the European legal issues on medicinal products, starting from the development of the products all through to the selling of them.
  Hardback
  € 75,50
 3. Strafbare overheden

  Verschijnt 31 mei 2001

  Dit boek is het resultaat van een onderzoek naar de strafrechtelijke aansprakelijkheid van overheden voor milieuverstoring. De concrete aanleiding voor deze studie is de rechtspraak van de Hoge Raad.
  Paperback
  € 150,-

 4. In dit boek wordt onderzocht hoe de aansprakelijkheid voor schade door catastroferisico's op efficiënte wijze kan worden geregeld en op welke wijze kan worden voorzien in een adequaat compensatiesysteem.
  Paperback
  € 210,-

 5. In dit boek wordt de juridische betekenis van de democratische staat nagegaan. Bekeken wordt hoe het democratische concept dat in de grondwet van 1831 werd uitgetekend, kan aangepast worden aan de huidige tijd.
  Paperback
  € 75,-

 6. Na een algemene schets van de problematiek en op basis van een rechtsvergelijkend onderzoek, brengt dit boek oplossingen naar voren i.v.m. het statuut van en de zeggenschap over lichaamsmateriaal. In een laatste deel wordt een concrete regeling voor het nader gebruik van lichaamsmateriaal en een model-informatiebrochure en toestemmingsformulier uitgewerkt.
  Paperback
  € 150,-

 7. Dit boek verschaft nieuwe inzichten in de door de Grondwet gewaarborgde taalvrijheid en in de vigerende taalwetgeving, meer bepaald in de minderheidsrechten of "faciliteiten" en in de verhouding tussen de minderheidsrechten en het territorialiteitsbeginsel.
  Paperback
  € 140,-

 8. Dit boek handelt over de wijzigingen die de gas- en elektriciteitssector in België hebben ondergaan. In een eerste deel wordt de historische evolutie van de gas- en elektriciteitsverdeling geschetst evenals de fundamentele principes, zoals openbare dienst en algemeen belang. In een tweede deel wordt ingegaan op de huidige organisatie van de gas- en elektriciteitsmarkt.
  Paperback
  € 175,-

 9. This book examines the regulation of pharmacists in the Netherlands and Belgium from the perspective of law and economics.
  Paperback
  € 42,50
 10. Conflicting Integration

  Verschijnt 19 februari 2004

  This book provides a comprehensive explanatory framework for understanding the European Community environmental law. It looks behind the technicalities of the European Union environmental law as it explains the purpose and effects of Community’s rulemaking.
  Hardback
  € 75,-
 
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5