1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

 1. TMD - Tijdschrift voor Mediation en conflictmanagement bespreekt de relevante ontwikkelingen in binnen- en buitenland, biedt zowel wetenschappelijke als 'interdisciplinaire' beschouwingen en vormt een platform voor de praktijkervaringen van mediators.
  € 219,35 / jaar

 2. The International Journal of Procedural Law provides an international research platform for scholars and practitioners in the field of procedural law, especially in civil matters.
  Printed
  € 238,50 / jaar

 3. Het boek draagt bij tot een betere kennis van het beslag- en executierecht, via het aanreiken van adequate antwoorden aan de praktijkjuristen op de vele vragen die de recente regelgeving doet rijzen.
  Paperback
  € 75,-

 4. De centrale vraag in dit boek is te weten of, en zo ja in welke mate, afwijkingen van het gemeenrechtelijke executierecht kunnen worden verantwoord door de bijzondere positie van de overheid als schuldeiser. Kortom: welke grenzen stelt het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel aan het fiscaal executierecht?
  Paperback
  € 95,-

 5. Sinds enkele jaren is er een tendens om in burgerlijke geschillen de rechter een grotere rol te laten spelen. Men spreekt van de “actieve rechter”, als een soort procesmanager. Dit werk geeft een zeer bevattelijk overzicht van de theoretische grondslagen, maar bevat tevens een schat aan informatie over talrijke problemen uit de dagelijkse procespraktijk die in verband kunnen worden gebracht met het onderwerp.
  Hardback
  € 140,-
 6. Sectorale arbitrage

  Verschijnt 15 oktober 2007

  Dit boek geeft een accuraat beeld van de werking van de sectorale arbitrage in België. De auteur onderzoekt of de sectorale arbitrageinstellingen erin geslaagd zijn om – buiten het gerecht om – een legitiem en efficiënt systeem van geschillenbeslechting te organiseren.
  Hardback
  € 165,-

 7. Deze CBR-uitgave bundelt de bijdragen van het Vierde Antwerps Juristencongres over “De verjaring”.
  Paperback
  € 90,-

 8. Dit boek, geschreven voor en door rechtspractici, biedt een inzicht in de laatste ontwikkelingen in het internationaal procesrecht. Het geeft concrete antwoorden op de vragen en bedenkingen die deze evolutie oproept.
  Paperback
  € 65,-

 9. For a long time, civil justice was considered to be a purely national, conservative, and slow-changing topic. The texts collected in this book supply proof that this is not the case anymore. These papers discuss civil justice from a European angle, concentrating on the age-old dichotomy between quality and efficiency.
  Paperback
  € 57,-

 10. In a time when an ever growing demand for justice meets economic crisis and shrinking resources, innovative approaches to access to justice are urgently needed. The present volume discusses a variety of such approaches from across Europe (and beyond), all united by their significance in contemporary trends in legal and judicial reform.
  Paperback
  € 49,-
 
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5