1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

 1. Op 1 augustus 2001 is de nieuwe voogdijwet in werking getreden. Dit boek brengt een exhaustief overzicht van alle gevolgen die deze ingrijpende wetshervorming meebrengt en biedt een aantal modellen aan voor de rechtspraktijk.
  Paperback
  € 110,-

 2. Het boek is een unieke verzameling van een hele reeks vragen en visies rond het dossier, steeds rekening houdend met de patiënt. Dit boek richt zich in eerste instantie tot de huisarts, de huisarts in opleiding en iedereen die zich met de informatisering van het dossier bezighoudt.
  Paperback
  € 140,-

 3. Is the unification and harmonisation of (international) family law in Europe necessary? Is it feasible, desirable and possible? Reading the different contributions to this book may certainly inspire those who would like to find the right answers to these questions.
  Paperback
  € 92,-

 4. This work, thanks to the translation of the rules of Private International Law in the field of family law, provides lawyers, civil servants and consular officers with insight into the applicable rules in international cases. It is hoped that this work will also further contribute to the development of an international legal discourse on the development of family law in other jurisdictions.
  Paperback
  € 48,-

 5. Dit boek geeft een overzicht van de steeds toenemende betekenis van de mensenrechtenverdragen voor de rechtspraktijk van het personen- en familierecht
  Paperback
  € 65,-

 6. The CEFL presents its first Principles of European Family Law in the field of divorce and maintenance between former spouses. The Principles aim to bestow the most suitable means for the harmonisation of family laws in Europe. In this respect they may serve as a frame of reference for national, European and international legislatures alike.
  Paperback
  € 30,-

 7. Ce livre s’attache à comparer le régime matrimonial légal des droits néerlandais (actuel et celui envisagé par le projet de loi), français et suisse ainsi que certaines règles du régime matrimonial primaire.
  Paperback
  € 70,-

 8. This volume contains twenty-three contributions related to: (1) divorce and maintenance between former spouses, (2) parental responsibilities, (3) informal long-term relationships and (4) the revised Brussels II Regulation.
  Paperback
  € 119,-

 9. This volume contains twenty-three contributions related to: (1) divorce and maintenance between former spouses, (2) parental responsibilities, (3) informal long-term relationships and (4) the revised Brussels II Regulation.
  Paperback
  € 69,-

 10. Dit boek, dat een intensieve Neder-Belgische rechtsvergelijking bevat, is bovendien intra- en interdisciplinair. De problematiek wordt niet alleen benaderd vanuit diverse juridische disciplines, gaande van ouder-kindrelaties, recht op levensonderhoud en alimentatie, over vermogensrecht en erfrecht tot sociale zekerheid en fiscaliteit, maar ook vanuit de demografie en de sociologie.
  Paperback
  € 125,-
 
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5