1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

 1. De reeks Patrimonium beoogt een jaarlijkse stand van zaken weer te geven in het domein van het familiaal vermogensrecht waarbij eveneens aandacht wordt geschonken aan de relevante fiscale bepalingen. Patrimonium 2008 vormt het derde boekdeel van deze reeks.
  Paperback
  € 120,-

 2. Patrimonium 2010 vormt het vijfde boekdeel van de reeks Patrimonium. Deze reeks geeft een jaarlijkse stand van zaken weer in het domein van het familiaal vermogensrecht waarbij eveneens aandacht wordt geschonken aan de relevante fiscale bepalingen.
  Paperback
  € 120,-

 3. Het eerste deel van dit praktische boek bevat een kroniek rechtspraak en rechtsleer. Patrimonium 2006, beslaat uitzonderlijk de periode 1 januari 2005 tot 30 juni 2006 en brengt tevens de theoretische basisbeginselen in herinnering. Het tweede deel van Patrimonium 2006 bevat een overzicht van nieuwe wetgeving en hangende wetsvoorstellen, bijgehouden tot 30 juni 2006.
  Paperback
  € 120,-

 4. Patrimonium 2007 vormt het tweede boekdeel in de reeks. Het eerste deel van dit praktische boek bevat een kroniek rechtspraak en rechtsleer (periode 1 juli 2006 tot 30 juni 2007). Het tweede deel bevat een overzicht van nieuwe wetgeving en hangende wetsvoorstellen. In het derde deel worden tien actuele en voor de praktijk relevante vragen beantwoord.
  Paperback
  € 120,-

 5. Dit onmisbaar referentiewerk biedt de lezer een algemeen maar toch gedetailleerd overzicht van de bijwijlen zeer technische regels van het ruime familiaal vermogensrecht – het relatievermogensrecht, het erfrecht en de giften.
  Hardback
  € 185,-
 6. Tweerelaties

  Verschijnt 31 augustus 2016

  In dit boek maakt de auteur in het eerste deel een minutieuze ontleding van het recht met betrekking tot het huwelijk, de wettelijke samenwoning en de feitelijke samenwoning. In het tweede deel beantwoordt de auteur de vraag wat de wetgever ervan weerhoudt om in een ruimere bescherming van buitenhuwelijkse relaties te voorzien en of de argumenten die in dat verband worden opgeworpen, standhouden.
  Hardback
  € 170,-

 7. De Europese wetgever heeft binnen het bestek van de Erfrechtverordening een uniform erfrechtelijk bewijsinstrument ontwikkeld: de Europese erfrechtverklaring. In dit omvangrijk standaardwerk analyseert en evalueert de auteur het volledige regime van de Europese erfrechtverklaring.
  Hardback
  € 125,-

 8. Tendensen Vermogensrecht is een project vanuit de Onderzoeksgroep Persoon & Vermogen aan de Universiteit Antwerpen. Het biedt in een eerste deel een overzicht van de actuele ontwikkelingen in het familiaal vermogensrecht en het zakenrecht, op basis van een overzicht van rechtspraak en wetgeving. Daarnaast komen in een tweede deel een aantal actuele topics aan bod die zich op het snijpunt van beide disciplines bevinden.
  Paperback
  € 70,-

 9. Dit boek bundelt de bijdragen relevant voor de notariële praktijk, die aan bod kwamen tiijdens de postuniversitaire cyclus notariaat 2014-2015. Het boek wordt opgebouwd aan de hand van vier thema’s die de hoekstenen vormen voor de notariële praktijk: vastgoed, fiscaliteit, familie en rechtspersoon, met duiding van wetgeving, wetsontwerpen en rechtspraak.
  Hardback
  € 80,-

 10. In dit boek komen vele knelpunten en topics aan bod die magistraten, notarissen en advocaten tijdens drie panelgesprekken naar voren schoven als belangrijk en actueel.
  Paperback
  € 75,-
 
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5