1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

 1. In dit boek wordt onderzocht in welke mate het statelijke recht ruimte kan bieden aan normenstelsels van minderheidsgroepen en hoe de interactie tussen beide plaatsvindt.
  Paperback
  € 30,-

 2. This edited volume seeks to test the Principles of European Family Law Regarding Divorce and Maintenance Between Former Spouses in a range of legal systems, Malta, Estonia, Lithuania and Turkey; and in so doing to assess these legal systems in view of the Principles, and the Principles in view of these legal systems.
  Paperback
  € 50,-

 3. The Brussels II bis Regulation contains uniform rules for jurisdiction, recognition and enforcement of judgments in matrimonial matters and in matters of parental responsibility. This book addresses the impact and application of the new rules in the form of national reports.
  Paperback
  € 67,-

 4. In these Principles, the CEFL has developed a comprehensive and original set of rules in the field of parental responsibilities based on respect for the rights of the child, non-discrimination and, as far as possible, self-determination. In their provisions on specific issues the Principles opt for solutions which seem to be workable and shall avoid unnecessary hardship and disputes.
  Paperback
  € 60,-

 5. This book comprises the contributions made to a session on “Tensions between legal, biological and social conceptions of parentage”, discussing the major developments in the law of parents and children, at the XVIIth Congress of the International Academy of Comparative Law, 16–22 July 2006, Utrecht, the Netherlands.
  Paperback
  € 69,-

 6. Dit boek biedt een grondige en diepgaande bespreking van de belangrijke innovaties in het familierecht. Daarnaast wordt eveneens aandacht besteed aan de fiscaalrechtelijke en sociaalrechtelijke aspecten van het verblijfsco-ouderschap.
  Paperback
  € 70,-
 7. Knelpunten Handelshuur

  Verschijnt 30 mei 2007

  Dit boek biedt een analyse van talrijke praktische knelpunten betreffende het handelshuurrecht. De auteurs behandelen de materie vanuit het perspectief van respectievelijk de notaris, de magistraat en de advocaat.
  Paperback
  € 40,-

 8. The main objective of this volume is to instigate an in-depth discussion regarding various facets of the convergence/divergence discord in the field of family law.
  Paperback
  € 53,-

 9. This book contains the contributions to the third CEFL conference which took place in Oslo in June 2007. The general topic European Challenges in Contemporary Family Law has been divided into five themes: • The Harmonisation of Family Law • Children and Their Parents • Irregular Marriages and the Influence of Multiculturalism • (Property) Relations between Spouses and Cohabitants • Cross-Border Family Relationships.
  Paperback
  € 76,-

 10. De aandacht van notarissen moet op tal van onderwerpen en materies toegespitst zijn. En dit is niet altijd een sinecure. Gelukkig bieden de Leuvense Notariële Geschriften hierbij soelaas. Het zijn dan ook stuk voor stuk belangrijke referentiewerken voor het notariaat.
  Paperback
  € 45,-
 
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5