1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

 1. In dit boek wordt onderzocht in welke mate het statelijke recht ruimte kan bieden aan normenstelsels van minderheidsgroepen en hoe de interactie tussen beide plaatsvindt.
  Paperback
  € 30,-

 2. Quis custodiet ipsos custodes ? is een publicatiereeks die een bijdrage wil leveren tot het bevorderen van een geïnformeerde discussie over de werking, de bevoegdheden en de controle op de inlichtingendiensten en op het inlichtingenwerk. In deze reeks worden o.m. wetenschappelijke studies, de jaarverslagen van het Vast Comité I en verslagboeken van colloquia opgenomen.

  De verhouding en de interactie tussen de gerechtelijke overh...

  Paperback
  € 55,-

 3. This comparative work looks at approaches to judicial administration in France and the Netherlands within the frameworks of the judicial systems and constitutional law. It explores the possibility of creating a normative way of assessing the quality of the judicial organization.
  Paperback
  € 79,-

 4. This second volume emphasises implementation issues. It begins with a series of reviews of how different academic disciplines which influence the agenda for development have embraced or rejected human rights dimensions in their scholarly discourse and practical advice to governments. This is followed by concrete examples;
  Paperback
  € 49,-
 5. De onteigeningsprocedure

  Verschijnt 10 april 2007

  Dit boek behandelt de eigenlijke onteigening sensu stricto: de gerechtelijke fase. Ze begint aan de hand van een eenzijdig verzoekschrift uitgaande van de overheid neergelegd op de rechtbank nadat gebleken is dat het betrokken goed niet tegen een redelijke prijs in der minne verworven kon worden.
  Paperback
  € 90,-

 6. In dit boek wordt verslag uitgebracht van het tweede deel van het onderzoek naar de grensoverschrijdende (zware, georganiseerde) criminaliteit in de Euregio Maas-Rijn en de (mogelijkheden tot verbetering van de) politiële, justitiële en bestuurlijke samenwerking in deze regio ter bestrijding hiervan.
  Hardback
  € 150,-

 7. This edited volume seeks to test the Principles of European Family Law Regarding Divorce and Maintenance Between Former Spouses in a range of legal systems, Malta, Estonia, Lithuania and Turkey; and in so doing to assess these legal systems in view of the Principles, and the Principles in view of these legal systems.
  Paperback
  € 50,-
 8. Jaarboek Energierecht 2005-2006

  Verschijnt 20 maart 2007

  Het Jaarboek Energierecht 2005-2006 geeft binnen het domein van het energierecht een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen tijdens 2005 en 2006 op Europees, federaal en regionaal niveau.
  Paperback
  € 145,-

 9. The Brussels II bis Regulation contains uniform rules for jurisdiction, recognition and enforcement of judgments in matrimonial matters and in matters of parental responsibility. This book addresses the impact and application of the new rules in the form of national reports.
  Paperback
  € 67,-

 10. In these Principles, the CEFL has developed a comprehensive and original set of rules in the field of parental responsibilities based on respect for the rights of the child, non-discrimination and, as far as possible, self-determination. In their provisions on specific issues the Principles opt for solutions which seem to be workable and shall avoid unnecessary hardship and disputes.
  Paperback
  € 60,-
 
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5