1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

 1. In dit boek wordt eerst een begripsomschrijving gegeven van antisociaal gedrag en van jeugdpsychopathologie en worden vervolgens vanuit verschillende invalshoeken de juridische problemen bestudeerd die daarmee verband houden.
  Paperback
  € 40,-

 2. In dit boek wordt onderzocht in welke mate het statelijke recht ruimte kan bieden aan normenstelsels van minderheidsgroepen en hoe de interactie tussen beide plaatsvindt.
  Paperback
  € 30,-

 3. Quis custodiet ipsos custodes ? is een publicatiereeks die een bijdrage wil leveren tot het bevorderen van een geïnformeerde discussie over de werking, de bevoegdheden en de controle op de inlichtingendiensten en op het inlichtingenwerk. In deze reeks worden o.m. wetenschappelijke studies, de jaarverslagen van het Vast Comité I en verslagboeken van colloquia opgenomen.

  De verhouding en de interactie tussen de gerechtelijke overh...

  Paperback
  € 55,-

 4. this book investigates the legal and institutional structures of food safety regulation and their recent developments in France, the United Kingdom, Germany, Sweden, Hungary, and at the EU level. The choice of countries is intended to shed light on the different ways in which European systems of food safety regulation have been affected by major food scares. It provides insights into how the various actors perceive the practical functioning of...
  Paperback
  € 88,-

 5. This book evaluates how the UN Convention on the Rights of the Child, more than 15 years after its coming into force, has furthered children’s rights, and to explore the challenges we still face in realising these rights.
  Paperback
  € 110,-

 6. Dit boek behandelt de eigenlijke onteigening sensu stricto: de gerechtelijke fase. Ze begint aan de hand van een eenzijdig verzoekschrift uitgaande van de overheid neergelegd op de rechtbank nadat gebleken is dat het betrokken goed niet tegen een redelijke prijs in der minne verworven kon worden.
  Paperback
  € 90,-

 7. In dit boek wordt verslag uitgebracht van het tweede deel van het onderzoek naar de grensoverschrijdende (zware, georganiseerde) criminaliteit in de Euregio Maas-Rijn en de (mogelijkheden tot verbetering van de) politiële, justitiële en bestuurlijke samenwerking in deze regio ter bestrijding hiervan.
  Hardback
  € 150,-

 8. This edited volume seeks to test the Principles of European Family Law Regarding Divorce and Maintenance Between Former Spouses in a range of legal systems, Malta, Estonia, Lithuania and Turkey; and in so doing to assess these legal systems in view of the Principles, and the Principles in view of these legal systems.
  Paperback
  € 50,-

 9. Het Jaarboek Energierecht 2005-2006 geeft binnen het domein van het energierecht een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen tijdens 2005 en 2006 op Europees, federaal en regionaal niveau.
  Paperback
  € 145,-

 10. The Brussels II bis Regulation contains uniform rules for jurisdiction, recognition and enforcement of judgments in matrimonial matters and in matters of parental responsibility. This book addresses the impact and application of the new rules in the form of national reports.
  Paperback
  € 67,-
 
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5