1. 3
 2. 4
 3. 5
 4. 6
 5. 7

 1. This study concerns a legal question with regard to the parent-child relationship, namely how the law assigns parents to children. This subject is approached in a comparative legal perspective and covers England and The Netherlands
  Paperback
  € 65,-

 2. Dit boek biedt op een wetenschappelijk onderbouwde wijze een toelichting van de talrijke hervormingen die het afstammingsrecht heeft ondergaan.
  Paperback
  € 95,-

 3. Deze CBR-uitgave bundelt de bijdragen van het Vierde Antwerps Juristencongres over “De verjaring”.
  Paperback
  € 90,-

 4. Ter ere van het emeritaat van Professor Karel Rimanque behandelen zijn elf discipelen de grote hoofdstukken van het staatsrecht, bekeken vanuit het perspectief van de Grondwet.
  Hardback
  € 140,-

 5. This book offers a critical evaluation by leading international experts of the Framework Convention for the Protection of National Minorities and gives to-the-point answers on current questions.
  Hardback
  € 66,-

 6. This book analyzes whether, and to what extent, the exercise of extraterritorial jurisdiction in cartel and merger matters is in fact lawful under international law. It does so from a transatlantic perspective, with an emphasis on practice in the United States and the European Community. The book mainly focuses on the use of the controversial effects and implementation doctrines of jurisdiction.
  Hardback
  € 95,-

 7. In deze uitgave wordt het huurrecht intradisciplinair benaderd. Het huurrecht is immers innig verweven met de diverse takken van het privaatrecht, en zelfs van het publiek recht.
  Hardback
  € 90,-

 8. In dit boek worden de bepalingen van deze omvangrijke en complexe wet op een toegankelijke wijze grondig besproken. Er werd niet geaarzeld om een aantal pijnpunten die in de praktijk kunnen rijzen nader te behandelen.
  Paperback
  € 40,-

 9. Dit boek belicht niet alleen een aantal ontwikkelingen met een blik over de grenzen, maar behandelt ook een aantal knelpunten die zich in de praktijk bij de vereffening van de nalatenschap stellen.
  Hardback
  € 79,-

 10. The book opens with an introduction to the conventions and then presents contributions of experts working for various organisations which are of extreme importance for the implementation and understanding of standards: the Committee of Experts of the ILO, the Council of Europe, a national government, university professors, a judge, a government advisor from an East European country, and a trade union. The book concludes with a chapter in whi...
  Paperback
  € 74,-
 
 1. 3
 2. 4
 3. 5
 4. 6
 5. 7