1. 2
 2. 3
 3. 4
 4. 5
 5. 6
 1. Het nieuwe gemeentedecreet

  Verschijnt 31 oktober 2007

  In dit liber wordt een eerste evaluatie van de nieuwe regeling uitgewerkt, maar ook de wijze waarop gemeenten in rechte kunnen optreden en de plaats van de burger in het Gemeentedecreet worden uitvoerig belicht.
  Paperback
  € 45,-
 2. Kunst en recht

  Verschijnt 15 oktober 2007

  De rechtsfaculteit van de Universiteit Antwerpen heeft zich, in samenwerking met de kunstsector, gebogen over de juridische context en dus over (de verhouding tussen) kunst en recht. In een lezingenreeks is een echte “state of the art” opgemaakt. Dit boek is de neerslag daarvan.
  Paperback
  € 70,-

 3. De aandacht van notarissen moet op tal van onderwerpen en materies toegespitst zijn. En dit is niet altijd een sinecure. Gelukkig bieden de Leuvense Notariële Geschriften hierbij soelaas. Het zijn dan ook stuk voor stuk belangrijke referentiewerken voor het notariaat.
  Paperback
  € 45,-

 4. This volume addresses the question whether, in our globalised world, the protection of economic, social and cultural rights in the South has or should become the duty of actors beyond the state.
  Hardback
  € 79,-

 5. De politiële en justitiële strafrechtelijke samenwerking in de Europese Unie wordt in dit boek onder de loep genomen. In de diverse bijdragen wordt een soms kritische, soms hoopvolle evaluatie gemaakt van de resultaten die de Europese Unie in het voorbije anderhalf decennium op dit vlak heeft geboekt, en wordt ook vooruitgeblikt naar wat de toekomst zou kunnen brengen.
  Paperback
  € 33,-

 6. Dit boek biedt een grondige bespreking van alle aspecten van de hervorming van het echtscheidingsrecht op basis van de voorbereidende werkzaamheden, van de talrijke lezingen en bijdragen over het nieuwe echtscheidingsrecht die reeds zijn gehouden resp. gepubliceerd, en van de eerste gerechtelijke uitspraken.
  Paperback
  € 80,-
 7. De sociale verkiezingen doorgelicht

  Verschijnt 10 oktober 2007

  Dit boek is geen klassieke handleiding voor de organisatie van sociale verkiezingen, maar een mix van praktijk en theorie.
  Paperback
  € 70,-

 8. This study concerns a legal question with regard to the parent-child relationship, namely how the law assigns parents to children. This subject is approached in a comparative legal perspective and covers England and The Netherlands
  Paperback
  € 65,-

 9. Dit boek biedt op een wetenschappelijk onderbouwde wijze een toelichting van de talrijke hervormingen die het afstammingsrecht heeft ondergaan.
  Paperback
  € 95,-
 10. De verjaring

  Verschijnt 27 november 2007

  Deze CBR-uitgave bundelt de bijdragen van het Vierde Antwerps Juristencongres over “De verjaring”.
  Paperback
  € 90,-
 
 1. 2
 2. 3
 3. 4
 4. 5
 5. 6