1. 2
 2. 3
 3. 4
 4. 5
 5. 6

 1. The main objective of this volume is to instigate an in-depth discussion regarding various facets of the convergence/divergence discord in the field of family law.
  Paperback
  € 53,-

 2. This book contains the contributions to the third CEFL conference which took place in Oslo in June 2007. The general topic European Challenges in Contemporary Family Law has been divided into five themes: • The Harmonisation of Family Law • Children and Their Parents • Irregular Marriages and the Influence of Multiculturalism • (Property) Relations between Spouses and Cohabitants • Cross-Border Family Relationships.
  Paperback
  € 76,-

 3. This book aims to offer an overview of the Romanian Industrial Relations Law emphasizing its particularities within the other European systems and the effects of the recent integration in European Union. It is the first publication to offer a thorough discussion of Romanian industrial relations law.
  Paperback
  € 33,-

 4. This eleventh volume of annotated leading case law of international criminal tribunals contains decisions taken by the ICTY in the years 2002 and 2003.
  Paperback
  € 185,-

 5. This twelfth volume of Annotated Leading Cases of International Criminal Tribunals contains decisions taken by the ICTR in the year 2003. It provides the reader with the full text of the most important decisions, identical to the original version and including concurring, separate and dissenting opinions.
  Paperback
  € 185,-
 6. Het nieuwe gemeentedecreet

  Verschijnt 31 oktober 2007

  In dit liber wordt een eerste evaluatie van de nieuwe regeling uitgewerkt, maar ook de wijze waarop gemeenten in rechte kunnen optreden en de plaats van de burger in het Gemeentedecreet worden uitvoerig belicht.
  Paperback
  € 45,-
 7. Kunst en recht

  Verschijnt 15 oktober 2007

  De rechtsfaculteit van de Universiteit Antwerpen heeft zich, in samenwerking met de kunstsector, gebogen over de juridische context en dus over (de verhouding tussen) kunst en recht. In een lezingenreeks is een echte “state of the art” opgemaakt. Dit boek is de neerslag daarvan.
  Paperback
  € 70,-

 8. De aandacht van notarissen moet op tal van onderwerpen en materies toegespitst zijn. En dit is niet altijd een sinecure. Gelukkig bieden de Leuvense Notariële Geschriften hierbij soelaas. Het zijn dan ook stuk voor stuk belangrijke referentiewerken voor het notariaat.
  Paperback
  € 55,-

 9. This volume addresses the question whether, in our globalised world, the protection of economic, social and cultural rights in the South has or should become the duty of actors beyond the state.
  Hardback
  € 79,-

 10. De politiële en justitiële strafrechtelijke samenwerking in de Europese Unie wordt in dit boek onder de loep genomen. In de diverse bijdragen wordt een soms kritische, soms hoopvolle evaluatie gemaakt van de resultaten die de Europese Unie in het voorbije anderhalf decennium op dit vlak heeft geboekt, en wordt ook vooruitgeblikt naar wat de toekomst zou kunnen brengen.
  Paperback
  € 40,-
 
 1. 2
 2. 3
 3. 4
 4. 5
 5. 6