1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

 1. In these Principles, the CEFL has developed a comprehensive and original set of rules in the field of parental responsibilities based on respect for the rights of the child, non-discrimination and, as far as possible, self-determination. In their provisions on specific issues the Principles opt for solutions which seem to be workable and shall avoid unnecessary hardship and disputes.
  Paperback
  € 60,-

 2. The aim of this book is to stimulate debate on the issue of reparations for gross violations of human rights, in the hope that it will lead to increased visibility for the many deserving groups striving for some form of meaningful recognition or recompense for past injustices visited upon them. The book is eclectic in nature, being made up of contributions by a range of outstanding academics and practitioners from around the world.
  Hardback
  € 89,-

 3. In dit boek worden de misdrijven van valsheid en gebruik van valse geschriften grondig herdacht. Dat resulteert niet alleen in noodzakelijke suggesties de lege ferenda, maar biedt de rechtspraktizijn vooral een overzichtelijke en vrijwel exhaustieve stand van zaken van het leerstuk, met tal van oplossingen voor concrete problemen uit de rechtspraktijk.
  Hardback
  € 155,-

 4. This book comprises the contributions made to a session on “Tensions between legal, biological and social conceptions of parentage”, discussing the major developments in the law of parents and children, at the XVIIth Congress of the International Academy of Comparative Law, 16–22 July 2006, Utrecht, the Netherlands.
  Paperback
  € 69,-

 5. De auteur analyseert in deze uitgave op systematische wijze de verschillende aspecten van de aansprakelijkheid van werkgevers en werknemers, waarbij zowel het sociaal recht als het aansprakelijkheidsrecht en het verzekeringsrecht aan bod komen.
  Hardback
  € 140,-

 6. Despite the tragic death toll, massive displacement, alleged genocide, crimes against humanity and war crimes, the Sudanese conflicts have neither featured in the legal literature nor been mentioned in the practice of international Tribunals. This book aims to rectify this by focusing on the ‘Sudan’s armed conflicts’ as a case study.
  Paperback
  € 67,-

 7. De focus van de Europese beleidsmakers is thans meer dan ooit gericht op de interne markt en het Europese sociaal model. De centrale – maar controversiële – vraag is bijgevolg of én hoe sociale bescherming verzoenbaar is met de Europese interne markt. In dit boek bieden vooraanstaande auteurs een persoonlijk en doordacht antwoord op deze prangende vragen.
  Paperback
  € 40,-

 8. Dit boek spitst zich toe op het statuut en de regulering van collectieve beleggingsinstellingen. Daarnaast belicht het de nieuwe wetgeving inzake marktmisbruik, prospectusplicht en de afschaffing van toondereffecten en het sluit af met reflecties over de Europese ‘herijking’ van het financieel recht.
  Hardback
  € 110,-

 9. Dit boek analyseert de Nederlandse en Belgische implementatiewetgeving in hoofdlijnen: voorwaarden voor overlevering, gronden waarop de overlevering kan of moet worden geweigerd en het verloop van de overleveringsprocedure komen hierbij aan bod.
  Paperback
  € 45,-

 10. This book questions the continued relevance of sovereignty to determine the nature of legal personality, the capacity to create international law, and the location of authority over territory. These issues are examined in the light of the activities of non-state actors.
  Paperback
  € 49,50
 
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5