1. 3
 2. 4
 3. 5
 4. 6
 5. 7

 1. This forty-fifth volume of annotated leading case law of international criminal tribunals contains decisions taken by the SCSL in the years 2006-2007.
  Paperback
  € 195,-

 2. This forty-third volume of annotated leading case law of international criminal tribunals contains decisions taken by the Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia between 2007 and 2010
  Paperback
  € 185,-

 3. In dit boek analyseren de auteurs, academici en advocaten de impact en het gebruik van de sociale media in een aantal rechtsdomeinen, zoals mensenrechten, gegevensbeschermingsrecht, mededingingsrecht, contractenrecht, consumentenrecht, intellectuele rechten, erfrecht, internationaal privaatrecht en bewijs- en strafprocesrecht.
  Paperback
  € 80,-

 4. This book describes and analyses the different legal approaches and policy discussion regarding cohabitation in the Nordic countries.
  Paperback
  € 67,-

 5. De auteur bespreekt en analyseert de belangrijkste bijzonder gereglementeerde verzekeringscontracten, die hoofdzakelijk verband houden met het privéleven van de verzekerde en die bijgevolg het vaakst voorkomen in de dagelijkse juridische praktijk.
  Paperback
  € 99,-

 6. In dit werk krijgt u naast oplossingen voor socialezekerheidsproblemen ook een duidelijk inzicht in de historische ontwikkelingen, de structuur en het achterliggende gedachtegoed van de sociale zekerheid.
  Paperback
  € 185,-

 7. This book provides a detailed analysis of the objectives, principles and methods of EU Internal Market law. It focuses on the substantive law of the Internal Market, the strongest, most developed and most original part of EU law.
  Paperback
  € 125,-

 8. In dit wetboek zijn een groot aantal fundamentele basisteksten op het gebied van het handels- en economisch recht bijeengebracht. Daarbij werd niet naar exhaustiviteit gestreefd, maar naar een doeltreffende en praktijkgerichte selectie van wetteksten.
  Paperback
  € 35,-

 9. Values both constrain and enable behaviour. They are a vital source of meaning in human life. The values legal education imparts or generates impact upon the character of legal professionals. The work of jurists impacts upon the quality of public discourse. Uses of Values in Legal Education makes a start by showing how using values in legal education might fulfil the promise of legal education.
  Paperback
  € 64,-

 10. This book brings together the papers presented at the Society of European Contract Law’s 13th annual conference. It discusses the effect of constitutional principles, common principles to the laws of the EU Member States and whether common principles can be transferred into rules.
  Paperback
  € 49,-
 
 1. 3
 2. 4
 3. 5
 4. 6
 5. 7