1. 2
 2. 3
 3. 4
 4. 5
 5. 6

 1. Deel I van dit boek onderzoekt wat nu de beste interpretatiemethode is en hoe een coherent en werkbaar systeem van interpretatie van rechtshandelingen eruit moet zien, rekening houdend met de autonomie van de handelende personen aan de ene kant en met de rechtszekerheid aan de andere kant. Deel II van dit boek verwerkt de interpretatieregels, toegelicht in de uitgave Interpretatie van overeenkomsten en eenzijdige rechtshandelingen van dezelfd...
  Hardback
  € 195,-
 2. Notariële actualiteit 2015-2016

  Verschijnt 21 november 2016

  De Leuvense Notariële Geschriften bundelen bijdragen relevant voor de notariële praktijk. Het voorliggende boek bevat onderwerpen die aan bod kwamen tijdens de postuniversitaire cyclus notariaat 2015-2016
  Hardback
  € 80,-
 3. Understanding Joint Operating Agreements

  Verschijnt 18 november 2016

  This book focusses on key practical issues faced by oil and gas companies in different parts of the world in negotiating and implementing Joint Operating Agreements.
  Hardback
  € 149,-
 4. Klant is koning

  Verschijnt 16 november 2016

  Vanessa Foncke illustreert aan de hand van een aantal voorbeelden de trend naar meer wetgeving op maat. Zij gaat vervolgens op onderzoek of meer wetgeving op maat wel haalbaar en wenselijk is, in het bijzonder gelet op de omstandigheden waarin onze Belgische wetgeving thans tot stand komt en de omstandigheden waarin door de gerechtelijke macht op de naleving daarvan wordt toegezien.
  Paperback
  € 20,-

 5. In dit boek analyseren de auteurs deze evolutie aan de hand van de belangrijkste rechtsdomeinen: het algemeen handelsrecht, de onrechtmatige bedingen en marktpraktijken, het mededingingsrecht, het gerechtelijk recht, het insolventierecht en de deontologie.
  Paperback
  € 75,-

 6. In dit CBR-cahier behandelen de auteurs de voornaamste contractuele aspecten van de aanneming van private bouwwerken: de kwalificatie en aard van de aannemingsovereenkomst, de totstandkoming, de prijsbepaling, de wijzigingen en meerwerken, de verbintenissen van de aannemer en de bouwheer, de contractuele aansprakelijkheid van de aannemer vóór en na aanvaarding van de werken, zijn foutloze en buitencontractuele aansprakelijkheid, zijn strafrech...
  Paperback
  € 55,-
 7. Defending Human Dignity

  Verschijnt 4 november 2016

  This booklet deals with human dignity by looking at the different roles the human rights defender, the scholar and the human rights NGO can play in defending dignity.
  Garenloos
  € 28,-

 8. The essays collected in this volume critically address some of the main issues concerning the relations of the EU with non-EU countries and international organisations in the area of private international law, as well as the impact of these relations on EU legislation dealing with matters featuring cross-border implications.
  Paperback
  € 59,-

 9. The right to land plays a key role in the realisation of a plethora of human rights, Land is however becoming scarce and the poorest sectors of society are deprived of access to land whilst State authorities and foreign investors practise land grabbing.
  Paperback
  € 48,-

 10. Dit boek onderzoekt wat nu de beste interpretatiemethode is en hoe een coherent en werkbaar systeem van interpretatie van rechtshandelingen eruit moet zien, rekening houdend met de autonomie van de handelende personen aan de ene kant en met de rechtszekerheid aan de andere kant.
  Hardback
  € 150,-
 
 1. 2
 2. 3
 3. 4
 4. 5
 5. 6